Against the Syrian invasion of Lebanon

Members of Matzpen in an international demonstration against the Syrian invasion of Lebanon, Nicosia, June 11, 1976.
חברי “מצפן” בהפגנה בינלאומית נגד הפלישה הסורית ללבנון: ניקוסיה, 11 ביוני 1976
أعضاء متسبين في مظاهرة دولية ضد الغزو السوري للبنان ، نيقوسيا في ١١ حزيران ١٩٧٦