אל כל אזרח הגון!

עקב הדאגה לגורלנו וגורל משפחותינו, אנו שולחים קריאתנו זו, בכדי להצילנו מקנוניית הממשלה הזוממת להרוס את בתינו ולהגלות אותנו ממולדתנו ומארץ אבותינו.

השלטונות מאיימים בהגלייתן ופיזורן של שישים משפחות מערב אל-סוואעד בגליל, בהריסת בתיהן ובהרחקתן מאדמותיהן בכוח. סכנה זו מאיימת על כל שבט ערב אל-סוואעד, ומעוררת בליבות ההמונים הערביים דאגה ופחד לגורלם במולדתם.

הנה התגלה השקר בדברי ראש הממשלה אשכול שאמר: "פיתוח הגליל יהיה לטובת תושביו הערביים".

איזה מין פיתוח יהיה זה שיקום על חשבונם של ערביי אל-סוואעד – כמו הפיתוח על חשבון ערביי אל-שאגור, נצרת וכו'…

קנוניית חיסול ערביי אל-סוואעד וערבים אחרים בארץ הזאת תהיה מכה לעתיד היחסים היהודיים-ערביים, ולא תוסיף להתקרבות עמי הארץ בכדי שיחיו באחווה ושוויון ובלי דאגה.

אנו קוראים את דעת הקהל בארץ לעמוד לצידנו כדי שנוכל להישאר בארצנו ובמולדתנו.

אנו פונים לכוחות הדמוקרטיים החופשיים בעם היהודי לתמוך בדרישותינו הצודקות להפסקת ההריסה וההגליה.

אנו פונים לעיתונות, למפלגות, למוסדות ולאירגוני הפועלים לעמוד לצידנו נגד האסון האיום, ללחוץ על שלטונות ההגליה ולהציל את ערביי אל-סוואעד מהגורל השחור המחכה להם. אנו בטוחים שהצדק הוא איתנו.

יעמדו לצדנו כל אנשי הצדק!

תפסיק הממשלה מדיניות הדיכוי וההגליה!

ייפסקו פעולות הריסת הבתים וההגליה מארץ מולדתנו.

 ועד ההגנה על ערביי אל-סוואעד