המסמכים והמאמרים המופיעים באתר זה נועדו במקור לפרסום ולהפצה בציבור. הארגון הסוציאליסטי בישראל (מצפן) מתיר בזאת להעתיק, להפיץ ולהציג בפומבי כל חלק או פריט מאתר זה, בשני תנאים: החומר לא יוצע למכירה ולא ישמש לעשיית רווח; יש להוסיף הערה במקום בולט לעין ובה ייכתב ש "החומר נלקח מהארכיון הממוחשב של הארגון הסוציאליסטי בישראל – מצפן (matzpen.org)".

*  *  *

Terms of Use
The items in this site were originally published and distributed to the public. The Socialist Organization in Israel (Matzpen) hereby permits the copying, distribution and public exhibition of any part or item of the site, provided that a clearly visible comment is added, stating that "the material was taken from the archive of The Socialist Organization in Israel – Matzpen (matzpen.org)" and that the material should not be used for financial gain or profit-making purpose.