הארגון הסוציאליסטי בישראל, שנוסד ב-1962 ונודע בשם ביטאונו "מצפן", התנגד לכל ניצול, אפליה ודיכוי של אדם בידי אדם; ראה בציונות מפעל התנחלותי; חתר לחיים משותפים של ערבים ויהודים בשוויון מלא; תמך במימוש זכויותיהם האנושיות והלאומיות של הפלסטינים; וקרא לפתרונן של הבעיות הלאומיות והחברתיות באזורנו במאבק מהפכני להקמת מזרח-ערבי סוציאליסטי.

לאתר זה העלינו את כל החומר הכתוב שהוציא מצפן לאור מאז הקמתו, וכן סרטוני וידאו, מאמרים וסיפורים אישיים שנכתבו על, או על ידי, חברי הארגון, לאחר שחדל להתקיים כארגון פעיל.

את החומר חילקנו לפי שפת הפרסום בשלושה אתרים קשורים זה לזה, בעברית, ערבית ואנגלית. אתרים אלה אינם מכילים בהכרח תרגומים משפת הפרסום המקורית, אלא מהווים בעיקר אוספים של טקסטים שהתפרסמו במקורם בשלוש שפות אלו. התוכן בעברית ובערבית הופיע ברובו בגיליונות של ביטאון "מצפן", בכרוזים ובחוברות שפורסמו והופצו בישראל; האתר באנגלית מכיל בעיקר מאמרים שהתפרסמו בגיליונות כתב העת "חמסין", שאחדים מחברי "מצפן" היו פעילים בהקמתו ובעריכתו (כולל המאמרים בצרפתית שהתפרסמו בארבעת הגיליונות הראשונים, שיצאו לאור בפריס); וגם מאמרים שהתפרסמו בספר "ישראל האחרת" ותרגומים מתוך גיליונות "מצפן".    

מטרתו של האתר אינה רק להוות ארכיון היסטורי מקוון של מצפן, אלא גם להפנות מעת לעת את תשומת הלב לרעיונות, גילויי דעת וניתוחים המופיעים בשלושת האתרים ועמדו במבחן הזמן, או כאלה שעשויים לעורר מחשבה גם בימינו. לקבלת עדכונים על הפניות אלו הצטרפו לדף הפייסבוק של "מצפן".