להלן אנו מביאים את דיווחו של אנרי דומולן, כתב שירות הידיעות פרספקטיב מונדיאל באלג'יריה, על ההתרחשויות האחרונות בסקטור "הניהול העצמי" של כלכלת אלג'יריה – המערכת.

*     *     *

הוועידה הארצית של הסקטור התעשייתי הסוציאליסטי, אשר התקיימה באלג'יר בימים 30-28 במארס, ציינה שלב נוסף במהפכה האלג'ירית. במשך שלושה ימים דנו 1,134 הנציגים בבעיות הסקטור המנוהל עצמית בתעשייה. נציגים אלה נבחרו באופן דמוקרטי על ידי הפועלים ב-450 מפעלים.

הכינוס נערך בתיאטרון מאז'סטיק ברובע באב אל ואד, שהיה פעם מרכז האירגון הטרוריסטי הצרפתי או.א.אס. השינוי המהפכני שחל באלג'יריה בא לידי ביטוי סמלי בולט בסיסמאות שקישטו את האולם, אשר קידמו בברכה את ניהול התעשייה בידי העובדים עצמם והכתירו אותו בתואר "כיבוש מהפכני של הפועלים".

הצירים דיברו בחרות מלאה, מתחו לעתים ביקורת חריפה, העלו הצעות לשיפור מוסדות הניהול העצמי.

היה ניכר חוסר תיאום מסוים בין עבודת הוועידה עצמה לבין זו של הוועדות שערכו את נוסח הצעות ההחלטה. תקלות מסוג זה הן כמעט בלתי נמנעות, לאור חוסר הניסיון המספיק בהפעלת הדמוקרטיה הסוציאליסטית. למרות זאת שימשה הוועידה בית ספר מצוין לחינוך פעילים מהפכניים.

הנקודות העיקריות בהחלטות שנתקבלו היו:

  • תיחום מחדש וייצוב של המפעלים שבניהול עצמי.
  • הקמת מוסד אשראי לסקטור הסוציאליסטי.
  • הרחבה וחיזוק של הגוף המשגיח מטעם המדינה בקנה מידה מקומי ואזורי, תחת פיקוחם של הפועלים.
  • הקמת מועצות ארציות ואזוריות לתכנון בסקטור הסוציאליסטי.
  • העדפה מוחלטת של הסקטור הסוציאליסטי בקניות הנערכות על ידי הממשלה.
  • חיסול הנהלים המיושנים ששרדו מהתקופה הקולוניאלית.
  • העדפה מוחלטת של הסקטור הסוציאליסטי בכל השווקים לעומת התעשייה הפרטית – בתנאי שמחירי הסחורות המיוצרות בסקטור זה לא יעלו ביותר מ-20% על מחירי המפעלים הפרטיים.
  • הגנה על מפעלים סוציאליסטיים מפני תחרות מצד מפעלים פרטיים מקומיים וזרים.
  • אישור מחדש של הצווים ממארס 1963, שלפיהם מתחלקים רווחי המפעלים. אחרי ניכויים מסוימים (לצורך כלל ארצי) עומדים הרווחים לרשות האסיפה הכללית של עובדי המפעל.

הוועידה המליצה כי הרווחים המחולקים בין הפועלים לא יעלו באף מקרה על משכורת חודשית אחת.

אחת התרומות המעניינות לקונגרס היתה הרצאת הנעילה של באשור בומאזה, שר הכלכלה. להלן קטעים מתוך דבריו:

"כשהדורות הבאים יכתבו את תולדות הסוציאליזם בארצנו, הם יקחו כנקודת מוצא את הצווים של מארס 1963.

"בארצות רבות ראו פועלים רבים מדי את פירות ניצחונם נתפסים בידי אחרים. הצווים הללו, ביוצרם סקטור נרחב של רכוש חברתי, סימנו קו הפרדה ברור, המאפשר לנו להבחין בין נאמני הסוציאליזם האמיתיים לבין אלה שעבורם סיסמת הסוציאליזם איננה אלא תמרון טקטי, לשם השגת מטרות משלהם.

"מול הספסרים ועופות הטרף מכל המינים, הציבה הממשלה לאחר העצמאות את העיקרון: סוציאליזם פירושו אדמה לאלה המעבדים אותה, בתי חרושת לעובדים בהם.

"הדרך המעשית היחידה לפתרון בעיית הפריון והרנטביליות, כל עוד קיימת כלכלה של שוק וכל עוד לא ננקטו צעדי תכנון מספיקים, היא להשתמש בעקרון התמריץ החומרי לפועלים ובאופן כזה לעורר ולגייס את התלהבותם".

בומאזה הכריז כי סקטור הניהול העצמי חייב להיהפך לדוגמה, שמסביבה יתגבשו הכוחות במישור החברתי והכלכלי, למען קידום המהפכה הסוציאליסטית.

"אולם חובתנו היא לחזק את הסולידריות בין הפועלים במפעלים הפרטיים ואלה שבניהול עצמי. משום כך יש לקרוא לוועידת הפועלים העובדים במפעלים פרטיים. גם הם, במאבקם ובהקרבתם, מכינים את התנאים לחברה סוציאליסטית".

בנתחו את הדרישה, שהועלתה בוועידה, ליצור מוסד אשראי עבור הסקטור הסוציאליסטי, נגע בומאזה בבעיית התכנון הסוציאליסטי של הכלכלה.

"בעומדן מול הצורך בהשגת השקעות, רוצות ועדות הניהול לצרף יחד את הקרנות שלהן ולהקים גוף פיננסי. אבל אין תופרים מעיל טוב על ידי צירופן של סחבות. כדי לתת בידי העובדים אמצעים נאותים להפעלת מפעליהם, יש לקחת כסף מכיסיהם של אתם-יודעים-מי! זאת יוכל לעשות לא בנק נפרד של הסקטור הסוציאליסטי, אלא גוף של המדינה, שיימצא בפיקוח העובדים.

"הבעיות הפיננסיות יבואו על פתרונן על ידי צו שיקבע את חובותיהם של הבנק המרכזי ושל אוצר הפיתוח האלג'ירי.

"התכנון יקבע את מטרות הייצור, המימון והשיווק. התוכנית תבוצע על ידי גופים המנוהלים על ידי הפועלים. התכנון הוא הדרך הסוציאליסטית היחידה להשגת פיתוח כלכלי".

אולם פרספקטיבה זו, המיוצגת על ידי בומאזה, של ניהול מתוכנן של כלכלת אלג'יריה, מעמידה על הפרק את בעיית השלטון הפוליטי ובעיית אופיה של המדינה, שהרי רק שלטון פועלים ומדינת פועלים מסוגלים להשיג תכנון סוציאליסטי באלג'יריה.

כיום, אם כי הממשלה היא "ממשלת פועלים ואיכרים", הרי כמעט כל מנגנוני המדינה הם ניאו קולוניאליסטיים, בעלי גוון ביורוקרטי. הלחץ האימפריאליסטי (מצד צרפת) הוא כבד. שינוי מהותי במנגנוני המדינה עדיין לא בוצע. הממשלה מתכננת פעולת טיהור נגד ספסרות וסבוטאז'ה – אולם היא תהיה מכוונת נגד יחידים ולא תהיה כרוכה בשינוי אופיים של המנגנונים.

יש לקוות שהקונגרס הקרוב של הפ.ל.ן  יתן דעתו על בעיות אלה ויפתור אותן כהלכה.