המתנחלים מחבלים בשלום.

על כך מסכימים כל המפגינים שנקבצו כאן היום.

כל התנחלות בשטחים הכבושים יוצקת שמן נוסף על מדורת הסכסוך הישראלי-ערבי.

על כך מעיד הניסיון שנרכש בשנים האחרונות.

לכן אין להסתפק רק בהפגנה נגד ההתנחלויות ה"בלתי-חוקיות" של גוש אמונים ודומיו. יש להיאבק גם נגד ההתנחלויות ה"חוקיות" של הקיבוץ המאוחד ודומיו. שכן כל התנחלות מתבצעת על חשבון בני עם כבוש ומדוכא.

לכן אנו מציעים את הסיסמה הבאה:

פירוק כל ההתנחלויות בשטחים הכבושים – לאלתר!

דווקא פשטותה של הסיסמה הזו מהווה אתגר בפני שולליה; ינמקו נא הם את התנגדותם באוזני כולנו…

החיוב שבה גלוי וברור: זוהי סיסמה עקרונית העשויה ללכד במאבק משותף יהודים וערבים. היא אינה מיועדת להתחנף למישהו בקואליציה ולהחרים מישהו באופוזיציה. שבענו די והותר מפוליטיקה של תככים המחבלת בכל מאבק למען השלום.

* * *

אנו מציעים למפגינים לדחות מכל וכל את ה"תחליף" להתנחלויות, בצורת המלצה למתנחלים להעתיק את מושבם מפיתחת רפיח לנגב ומרמת הגולן לגליל.

מאבקם של ערביי הגליל, המשולש והנגב מוכיח כי ה"תחליף" המוצע ("יהוד הגליל" וכו') מבוסס גם הוא על נישולם ושלילת זכויותיהם של בני העם הערבי הפלסטיני. על כך נאמר כבר: זו נבלה וזו טרפה.

האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן")

תל אביב, 14 בפברואר 1976