עקב מעצרם של עשרות משתתפי ההפגנה לפני בנייני האומה ב-18.1.72, הוקם "ועד למען הדמוקרטיה", ועד אד-הוק למען שחרורם של העצורים ולהקמת ועדת חקירה לבדיקת התנהגות המשטרה ובית המשפט.

באסיפה כללית שהתקיימה באוניברסיטה ביום 20.1.72, ובה השתתפו "פנתרים שחורים", סטודנטים חברי שי"ח, "הקול הציוני הסוציאליסטי העצמאי", סטודנטים יוצאי דרום אמריקה, "מצפן", חברות "התנועה לשחרור האשה", וכן אנשים רבים שאינם מזוהים עם גוף כלשהו, הוסכם לצאת בכרוז משותף הקורא להפגנה תחת הסיסמאות:

ישוחררו העצורים מיד!

תוקם ועדת חקירה ציבורית ומשפטית לבדיקת התנהגות המשטרה והשופט!

"הקול הציוני הסוציאליסטי העצמאי", מתוך הפרה גלויה של ההחלטות המוסכמות שהתקבלו באסיפה הנ"ל, החליט לנצל את ההפגנה המשותפת לקידום האינטרסים הכיתתיים שלו, הוציא כרוז נפרד והעלה בהפגנה המשותפת את סיסמאותיו שלו.

אנו מוקיעים את התנהגותו של "הקול הציוני הסוציאליסטי העצמאי", המחבלת במאבק המשותף של כל הכוחות הדמוקרטיים למען זכות הבעת הדעה וזכות ההפגנה.

לאור התנהגותו של "הקול הציוני הסוציאליסטי העצמאי" אנו נפגין היום תחת הסיסמאות:

הלאה הדיכוי המשטרתי!

ציונות פירושה דיכוי!!!

עם המדכא עם אחר אינו יכול להיות חופשי!!!

בואו להפגנה היום בשעה 3:00. ההפגנה יוצאת מרחבת המינהלה.

האירגון הסוציאליסטי הישראלי – "מצפן"

ירושלים, 24.1.1972