• משה סנה (מק"י) בתש‏ובה לשאלה אם הוא ציוני: "יתרה מזו – אני יהודי, ושום עניין יהודי אינו זר לי" (מתוך "קול העם", 6 באוקטובר).
 • אורי אבנרי ("העולם הזה") בפנייה למצביעי הליברלים העצמאיים, המרכז החופשי וממשיכי רפ"י: "יש בארץ תנועה אחת שהיא גם ליברלית, גם עצמאית, גם חופשית, גם ממלכתית, גם לאומית, גם שוחרת שלום" (מתוך "הארץ", 21 באוקטובר).
 • ישראל אלדד-שייב ("למען ארץ-ישראל") על רשימת השלום: "מאחוריה 'מצפן' ורק"ח" (מתוך "הארץ", 27 ‏באוקטובר).
 • שלום כהן ("העולם הזה"): "אחד מאנשי קבוצת 'מצפן', התומכת ב'שלום', גנב את הכרטיסיה של 'העולם הזה –כוח חדש' והשתמש בה כדי לשלוח כרוז התומך ב'שלום'. אנשי ומצפן' ושאר חוגי השמאל הקיצוני פועלים בבחירות אלה כמו הקומוניסטים בגרמניה, שעזרו להיטלר לעלות לשלטון" (מתוך "ידיעות אחרונות", 27 באוקטובר).
 • מאיר יערי (המערך): "אנשי 'מצפן', יש להם סיבה מספקת שלא להגיח לאור היום מן המחתרת" (מתוך "על המשמר", 27 באוקטובר).
 • ‏אורי אבנרי: "למען השלום – נגד רק"ח ומצפן, הצבע העולם הזה – כוח חדש" (מתוך "ידיעות אחרונות", 27 ‏באוקטובר).
 • ‏אורי אבנרי: "בסך הכל משטר הכיבוש של צה"ל הוא ליברלי… אחרי מלחמת ששת הימים נקטו אנשי 'מצפן' עמדה ששוב אינה מזכירה כלל את קיום ישראל, והם מושיטים עתה עזרה וסעד לאנשי אל-פתח" (מתוך "מעריב", 22 באוקטובר).
 • ‏ישראל אלדד-שייב: "עד מתי ישתולל הטרור הערבי בקרבנו? עד שהטרור יביא יותר חורבן בשכם מאשר בעפולה! עד שהגשרים על הירדן יהיו פתוחים לצד אחד בלבד! עד ששומרון ויהודה יימלאו כפרים וערים יהודיים!" (מתוך "ידיעות אחרונות", 20 באוקטובר).
 • משה סנה: "זכור שלא רק צאצאי המכבים אנו, אלא גם צאצאי הנביאים" (מתוך חוברת בהוצאת מק"י, אוקטובר).
 • ‏מאיר יערי על רשימת השלום: "קיים בכל זאת מכנה משותף בין כמה אינטלקטואלים, רודפי שלום בירושלים, לבין תבוסתנותם של היסודות האנטי-ציוניים שאיתם עשו יד אחת" (מתוך "על המשמר", 27 באוקטובר).
 • ‏משה חיים שפירא (שר-הפנים, מפד"ל) באותה הזדמנות: "הדם הנקי שנשפך בהרי חברון לא ינוח ולא ישקוט עד אשר יכוסו ההרים והגבעות שמסביב בישובים יהודיים חדשים והמון רב יבואו הנה ברינה" (מתוך אותו מקור).
 • מוחמד חאס, עסקן רק"ח, במאמר על אורי אבנרי: "אורי, אשר תמך בהתלהבות במלחמת סואץ ב-1956, וממש הרג את עצמו בהגנתו על המלחמה התוקפנית של יוני 1967, קורא להקמת מדינה פלסטינית על גבי חרבותיו של שלטון הכיבוש הישראלי ומשבח את הצבא הישראלי ואלופיו" (מתוך "העולם הזה", 8 ‏באוקטובר).
 • ‏שלום כהן על מאמרו הנ"ל של חאס: "התועמלנים הקומוניסטים משתמשים ב'העולם הזה' ובעורכו רק כמסך עשן. מאחורי ההתקפות על אורי אבנרי, מכוונות המילים 'מיליטריזם, רגשי עליונות לאומניים, פולחן הכוח, שוביניזם' – לכתובת אחרת לגמרי: לצה"ל" (מתוך אותו מקור).
 • יש‏ראל אלדד-שייב על תומכי רשימת השלום: "יומרה שחצנית של קומץ פרופסורים בראשות טלמון ואריאלי המספרים שהם מייצגים את הרוח בישראל" (מתוך "ידיעות אחרונות", 27 באוקטובר).
 • יגאל אלון (סגן ראש הממשלה) בטכס הנחת אבן הפינה למרכז אזורי בהר-חברון: "היום גלונו חרפת שיממונו של הר-חברון ונקמנו נקמת מגיניו במלחמת השיחרור. זה כעשרים שנה ויותר צרב את ליבנו החרון על אובדן הגוש. אולם בחוזרנו הנה להקים ישוב עברי חדש – זו הנקמה הגדולה ביותר, המוסרית ביותר" (מתוך "ידיעות אחרונות", 13 באוקטובר).