ביום שבת, 5 בינואר, היתה צריכה להתקיים אסיפה פומבית במועדון לספורט ולתרבות בכפר טירה שבמשולש, בה היו צריכות להיות נדונות שאלות אקטואליות שונות, כמו מדיניות ישראל בשטחים הכבושים, אמצעי דיכוי משטרתיים המופעלים נגד אזרחים ישראליים, ועוד.

שלושה ימים לפני מועד האסיפה, נסע חבר האירגון הסוציאליסטי הישראלי לטירה, כדי לתאם עם חברי המועדון שבכפר את הפרטים הטכניים האחרונים. כשהגיע לכפר, התברר לו כי שר הביטחון הקדימו בכמה שעות. שכן באותו היום נמסר לחברי המועדון רשמית, כי משה דיין, בתוקף תפקידו, הורה לאסור כל פעילות במסגרת המועדון.

כנראה שכלל נקוט בידי דיין, האומר: היה ליבראלי בביתך וליבראלי יותר בצאתך (לכבוש שטחים).