ניתוח עמדות שני פלגי מק"י לעניין העמדת הציונות עם הנאציזם, בכפיפה אחת, בעצרת האו"ם, על ידי הנציג הסובייטי, מגלה שוב את מניעיהם הלאומניים הפרו-סובייטיים של שני האגפים.

לגופו של עניין, ברור כי תופעות בודדות מאוד בחיי החברה אפשר לכרוך יחד עם התופעה המפלצתית של הנאציזם, והציונות איננה יכולה להיות מסווגת לכאן.

קפיצתו של אמיל חביבי לגלות סולידריות עם ברית המועצות בנדון – נודף ממנה ריח ברור של לאומנות ערבית.

ברם, עתה מגיעים אנו לניתוח תגובתו של "קול העם" בנדון. ראשית, כדי להוכיח כי הציונות אינה זהה עם נאציזם, מגייס סנה את האנציקלופדיה הסובייטית. נימוקים הגיוניים סתם אין כוחם יפה כנראה לגביו, אם לא קיבלו את חותמת המסדר הכנסייתי המתאים.

שנית, וזה העיקר – סנה מחפה על אופיה השוביניסטי-גזעני של הציונות, בהציגו אותה כנציונליזם של מיעוט לאומי מדוכא. אפשר אמנם לומר, כי הציונות היתה כזו בפרק זמן מוגבל במזרח אירופה של שלהי המאה הקודמת, אבל כיום, בישראל, לומר זאת מבלי לגנות את צמחי הפרא השוביניסטיים-גזעניים שהצמיחו כאן האידיאולוגיה והמעש הציוניים במשך חצי מאה שנים – מה זה אם לא מתן חיפוי לשוביניזם של השליטים בני עמך? הזהו אינטרנציונליזם?

הנה כי כן, הלאומנות "הקומוניסטית" מבית מדרשם של סנה-מיקוניס כובשת לה עמדות חדשות של "פופולאריות" ברחוב היהודי בישראל.

יבושם להם.

ומעניין לעניין באותו עניין –

החבר "סוקר" מגיב ב"קול העם" על התקפות מפ"ם על מק"י. בין השאר יוצא הוא להדוף את התקפת מפ"ם בנקודה יהודית רגישה – היחס ליהודים בתפוצות, לתרבות היהודית וכדומה. הסוקר טוען שלא זו בלבד שהקומוניסטים היהודים ברחבי תבל שומרים מכל משמר על ערכי התרבות היהודיים, אלא שהם מגינים עליהם מפני גלי ההתבוללות המשתוללים שם.

מבלי להיכנס לבירור ענייני אם אמנם כך הם פני הדברים, יורשה לנו לשאול את פי מנהיגי הפלג היהודי במק"י, אם אמנם הגיעו לכלל מסקנה כי סוציאליסט-מהפכן צריך להילחם בגלי ההתבוללות?

עד כה ידענו כי יש להילחם בכל ניסיון של הטמעה, מתוך היותו אקט של דיכוי לאומי. ברם, אף פעם לא פעלו קומוניסטים רציניים נגד תהליכים של טמיעה טבעית, האופייניים לחברות דמוקרטיות באמת.

או שמא השמירה על "נצח ישראל" נעשתה למסמר חדש במצע של הקומוניסטים היהודים?

אם כך, ממליצים היינו שביום כיפור הבא ימליץ "קול העם" לערוך צום ולהשתתף בתפילות בבתי הכנסת. הרבנות הראשית ודאי תחמיא להם על כך ותעזור בכך לזריעת גרעיני "הקידמה" בקרב המפד"ל.