להלן רשימת הנושאים המוצעים לדיון על ידי הוועדה המכינה לקונגרס הפ.ל.ן [חזית השחרור הלאומי, המפלגה השלטת באלג'יריה], כפי שפורסמו ב-21 בדצמבר בעיתון "המהפכה האפריקאית".

בעיות מדיניות

ניתוח היסטורי

 • ניתוח התנועה האלג'ירית עד פרוץ המהפכה (האופי והביטוי האידיאולוגי).
 • הולדת הפ.ל.ן. התקוממות ה-1 בנובמבר 1954.
 • ניתוח השלבים השונים במלחמת השחרור.
 • נטילת השלטון והתמורות מאז השגת העצמאות.

המהפכה הסוציאליסטית

 • איפיון כולל של אלג'יריה.
 • החברה האלג'ירית: השכבות החברתיות ותפקידיהן בחיי האומה.
 • הדרך האלג'ירית לסוציאליזם והצורות השונות של ההתפתחות הסוציאליסטית בעולם.
 • ניתוח המצב הנוכחי בעולם ויסודות מדיניות החוץ האלג'ירית.

הכלים למימוש הסוציאליזם

 • המפלגה האחת, תפקידה, כוחותיה והתנאים לאחדותה.
 • האירגונים ההמוניים – הגדרת האירגון ההמוני. התפקיד היסודי של איגודי הפועלים והאיכרים.
 • המדינה (הממשלה, האסיפה הלאומית, המנגנון הצבאי, המשפט).

בעיות כלכליות וחברתיות

 • הכלכלה במשטר הקפיטליסטי.

בעיות אירגוניות

המפלגה

 • המבנה ותוכנית היסוד.
 • תקנונים. עקרונות היסוד של פעילות מפלגתית (דמוקרטיה פנימית, חופש הביקורת והצורך בביקורת עצמית). משמעת, בחירות, הנהגה קולקטיבית, חוק הרוב, הדרישות מחבר פעיל, הקריטריונים לבחירת הקאדרים, תפקידי המוסדות המנהיגים.
 • תוכנית לפעולה מיידית.
 • המדינה ומבנה היסוד שלה.

הקונגרס

 • המשתתפים, תנאי הייצוג.
 • הכלכלה במשטר סוציאליסטי.
 • המצב החברתי, בעיות התקופה הקולוניאלית ותקופת המלחמה.
 • הכלכלה והניהול החברתי מאז השגת העצמאות:
 • הצדדים החיוביים שבו.
 • הצדדים השליליים שבו.

בעיות תקופת המעבר והתפקידים הכלכליים של הבנייה הסוציאליסטית

 • הרפורמה האלג'ירית.
 • בנייה מחדש ושינוי הבסיס הכלכלי.
 • אשראי ומסחר.
 • מקורות אנרגיה ומחצבים.
 • תיעוש.

מימוש המאוויים הסוציאליסטיים של ההמונים

 • העלאת רמת החיים, פתרון בעיית האבטלה.
 • חינוך, תרבות.
 • יצירת קאדרים.
 • בנייה חדשה למגורים ושיקום ההריסות.
 • בריאות ציבורית.
 • תפקיד האשה.
 • בעיות תוצאות המלחמה (יתומי המלחמה, אלמנות המלחמה).
 • שילוב הלוחמים לשעבר בפעילות החיים של המדינה.
 • ההגירה מאלג'יריה.
 • בעיות הנוער.