לתשומת לב ועדי העובדים

חברי מערכת מצפן מקיימים מסע הרצאות על הנושא:

לשינוי פני ההסתדרות – להקמת איגוד מקצועי אמיתי

הוועדים המעוניינים יכולים להזמין מרצים לפי כתובת המערכת

ת.ד. 8470 ת"א-יפו

*     *     *

מערכת מצפן מבקשת עותקים של

עלונים וכרוזים

המתפרסמים על ידי ועדי העובדים במקומות העבודה. פועלים שברשותם חומר מסוג זה מתבקשים להעבירם למערכת, ת.ד. 8470, תל אביב.

פועל, זכור!

החומר המתפרסם במקום עבודתך עשוי להביא תועלת גם במקומות עבודה אחרים.