לציבור הפועלים!

חברים יקרים!

ביום א' 22.12.63, הוציא בית משפט השלום בתל אביב גזר דין קשה על 21 פועלים ופועלות שנעצרו ביום השביתה הארצית הגדולה – 28 למרץ 1962.

הפועלים השפוטים נאבקו יחד איתנו ובגלל המאבק נעצרו, סבלו, נשפטו ונענשו.

גזר דין כבד זה פוגע בזכויותיהם היסודיות של כל הפועלים – בזכות לשבות, להפגין ולהגן על ענייניהם הצודקים.

הפועלים שנענשו הם:

פואד ששון – 6 חודשי מאסר;

יחזקאל בלץ – 6 חודשי מאסר;

דוד בן עזרא – 1,000 ל"י קנס ושנה מאסר על תנאי;

אליהו דינר – 1,000 ל"י קנס ושנה מאסר על תנאי;

מלכה טורצ'ינסקי – 500 ל"י קנס ושנה מאסר על תנאי;

אליעזר פינקובסקי – 500 ל"י קנס ו-3 חודשי מאסר על תנאי;

ישראל פינקלשטיין – 500 ל"י קנס ו-6 חודשי מאסר על תנאי;

יעקב קור – 300 ל"י קנס ו-3 חודשי מאסר על תנאי;

יוסף מועלם – 300 ל"י קנס ו-6 חודשי מאסר על תנאי;

יצחק סלם – 300 ל"י קנס ו-6 חודשי מאסר על תנאי;

חיים כהן – 350 ל"י קנס ו-3 חודשי מאסר על תנאי;

דוד כלב – 300 ל"י קנס ו-3 חודשי מאסר על תנאי;

גאזי בן שאול – 300 ל"י קנס ו-3 חודשי מאסר על תנאי;

פישל בזנובסקי – 300 ל"י קנס ו-6 חודשי מאסר על תנאי;

רחל סעתי – 300 ל"י ו-3 חודשי מאסר על תנאי;

יחיה דנוך – 300 ל"י ושנה אחת מאסר על תנאי;

אליהו גנגנה – 300 ל"י ו-3 חודשי מאסר על תנאי;

אברהם לוי – 100 ל"י קנס ו-6 חודשי מאסר על תנאי;

יצחק רחימי – 150 ל"י קנס ו-6 חודשי מאסר על תנאי;

עזרא אליהו – 100 ל"י קנס ו-3 חודשי מאסר על תנאי;

אברהם לוריה – 100 ל"י קנס ו-3 חודשי מאסר על תנאי.

הסניגוריה הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי – היא תובעת לבטל את עונשי המאסר והקנסות הכספיים. אך כדי למנוע את מעצרם של הפועלים השפוטים, חייבים הם להגיש לבית המשפט ערבויות בנקאיות ואחרות, בסכום כלל של 17,000 ל"י, וכן להבטיח את מימונו של המשך הבירור המשפטי. מאמץ כספי זה יגרום למצוקה ומחסור חמור למשפחותיהם.

לכן הננו פונים בקריאה לכל ועדי הפועלים, לכל העובדים, עזרו למשפחות הנשפטים! הגישו להם עזרה כספית!

חברים פועלים!

לפני שנה תרמתם כסף רב ל"קרן העצורים". עתה דרוש כסף נוסף, ובאופן דחוף. אין לפועלים השפוטים הממון הנחוץ לשם הבטחת ההוצאות החדשות. מי יכול להבין את מצבו של הפועל יותר מחברים פועלים, מחברי ועדי פועלים? רבים הפועלים הנאלצים לעבוד שעות נוספות כדי לכסות את הצרכים הרבים של משפחותיהם. ובמשפט זה הפסידו עשרות פועלים ופועלות ימי עבודה כה רבים, והם עוד צפויים, עתה, למאסרים ולקנסות.

אין להטיל את המעמסה הכספית על הפועלים הנאשמים בלבד!

חברים!

למען עניינם הצודק של הנאשמים; למען עניינם הנאצל של כלל ציבור הפועלים; למען אחדותם וליכודם של כל הפועלים; למען המשך המאבק לקיום הוגן לעובד ולמשפחתו, נעמוד כאיש אחד לימין הנאשמים!

תרמו והתרימו לקרן העצורים!

תרומות נא לשלוח לבנק הדואר, חשבון מס' 45665, עבור "קרן עצורי כיכר עלית".

בברכת חברים
ועדי הפועלים של המפעלים:
צמרון, צור, פרי-סוכר, אדרת, אביר, סדן, זקסנברג
_____________
[השכר הממוצע במשק בשנת 1963 היה כ-385 ל"י בחודש]