עם סגירת הגיליון נמסר לנו כי מאמרו של ע. אור ב"מצפן" הקודם שוחזר בסטנסיל ונשלח לבתיהם של חברי מק"י רבים.

קיים רק מוסד אחד בישראל, פרט למרכז מק"י, שבידו נמצאת רשימה מפורטת של חברי ואוהדי מק"י, אשר מסוגל לנהל מבצע כה מקיף – מנגנון החושך.

מטרת הפצה אנונימית זו של מאמר שלנו מכוונת לשתי מטרות:

  • לזרוע מבוכה בקרב חברי מק"י.
  • להבאיש את ריחו של "מצפן" בעיני חברי מק"י – כמסייע "אובייקטיבית" למנגנון החושך.

מבצע זה נתאפשר משום שאי אלה מנהיגים במק"י סבורים, כי אפשר להתעלם ולהשתיק ויכוח אידיאולוגי. מלוא האחריות לכך חלה על ראש אלה המנסים למנוע את הוויכוח.

[מאמר נוסף בעניין זה]