האדם שבשער הגיליון – סיני מפורסם – טבע פעם את הסיסמה: "העזו לחשוב, העזו לפעול!" סיסמה המהדהדת מאז בכל רחבי מולדתו.

*     *     *

כשהסיסמה היא קצרה וקולעת היא חודרת לאוזן, וכשנוסף על זאת עומד מאחוריה כוח רציני – היא דורשת תשומת לב ומחשבה.

לכך מוקדש הגיליון הנוכחי של "מצפן".

*     *     *

אילו היו בידינו אמצעים נוספים היינו מוציאים אותו בעטיפה מיוחדת – אדומה למשל – ובהוצאה מיוחדת. זאת לא עלה בידינו הפעם. אך הצלחנו מבחינה אחרת: מוגש לך כאן חומר, שזו לו הפעם הראשונה להתפרסם בעברית, מפורט ומדויק. מה שפורסם עד כה בעיתונות הישראלית על הוויכוח הסיני-סובייטי, הוגש בצמצום והסתמך על מקורות מערביים וסובייטיים בלבד.

מערכת "מצפן" נתנה את רשות הדיבור לצד הסיני, לא רק מטעמי יושר והגינות. העניינים בוערים. יש להם משמעות בינלאומית. יש להם חשיבות מעמדית, וחובתו של כל סוציאליסט ישראלי להכירם.

בקיצור: "העזו לחשוב –

*     *     *

אם אתה רגיל לשים לב לפרטים, בוודאי ראית כי מתחת לשם העיתון, בעמוד הראשון, ישנה תוספת שלא הופיעה בגיליונות הקודמים.

כתוב שם: "ביטאון האירגון הסוציאליסטי הישראלי".

סוד גלוי. למעשה כבר נרמז על כך בגיליון הקודם, ברשימה קצרה תחת הכותרת: "מטרת העיתון – גיבוש אירגון". ואירגון לשם מה? למילוי החלק השני של הסיסמה:

–  העזו לפעול!"