מכתבו של מ. גילן ב"מצפן" הקודם, עושה שירות רע למסקנות אותן הוא בא לבסס.

הוא מסתמך על עובדות שלא התרחשו במציאות, על הערות היסטוריות שנויות במחלוקת. הוא מצטיין בניסוח מעורפל ובמינוח בלתי מדויק.

נביא לדוגמה כמה פסקאות ממכתבו:

"…היווצרותם של הסובייטים בצבא – ביוזמתו של ליאון טרוצקי…"

הסובייטים (מועצות החיילים) בצבא הרוסי הוקמו עקב מהפכת פברואר 1917. טרוצקי נמצא אז בגלות בקנדה, הוא בא לרוסיה רק במאי 1917, אחרי שנעדר ממנה שנים רבות. הוא לא יזם את הקמת מועצות החיילים, במישרין או בעקיפין ואף  לא ייחס זאת לעצמו.

"כל מהפכה חברתית פרצה לא על פי עיתוי קבוע מראש, כדברי התורה המרכסיסטית-לניניסטית…"

האם מוכן מ. גילן להביא ציטטה מדברי מרכס או לנין העוסקת ב"עיתוי קבוע מראש של המהפכה"?

"נשוב למהפכה היהודית, הציונית אם תרצו בכך."

מהי "המהפכה היהודית הציונית?"

"המהפכות הלאומיות של ארץ ישראל, פלשתינה – יהודית-מנצחת כערבית-נכשלת – היו מהפכות רגשיות ספונטניות"…

מהי "מהפכה לאומית רגשית ספונטנית"?

ב-1948 היתה בארץ מהפכה? ואפילו שתיים?!

"…ברגע בו פתח לח"י בפעולות מהפכניות בתחום סמכותה של מדינת ישראל (רצח ברנדוט)…"

מה עניין פעולה מהפכנית אצל רצח ברנדוט?

אפשר להוסיף דוגמאות, אך המבחר הנ"ל יספיק. אין זו ביקורת על תוכן המאמר או מסקנותיו, זוהי רק הערה כי הביסוס גרוע מאוד.

ניסוח חייב להיות בהיר וברור, מונחים חייבים להיות מוגדרים בדייקנות, וחד משמעיים. ומובן שרצוי להסתמך על עובדות שבאמת התרחשו במציאות.

המונחים "מהפכה", "מהפכנים", "מהפכני" וכו' מופיעים במכתב לפחות שלושים פעם, האין זה מוגזם במקצת? רצח פוליטי או מלחמה אינם עדיין בחזקת מהפכה חברתית. המהפכות החברתיות בדורנו היו מלוות במאבק אלים על כיבוש השלטון הפוליטי, אך לא כל מאבק אלים הוא בחזקת מהפכה. היה כדאי שמ. גילן יבהיר תחילה לעצמו מהפכה חברתית מהי.

ק. שמש, הרצליה