20.5.63

אל ציבור הפועלים והעובדים!

 השביתה ב"פרומין" נמשכת!

ועד פועלי "פרומין" הופתע לשמוע בהודעה ברדיו על חידוש העבודה במפעל.

הודעה זו חוברה מאחורי גבו של ועד הפועלים והפתיעה אף את מרבית חברי מזכירות מועצת פועלי בני ברק.

בבוקר יום א' נדהמו פועלי "פרומין" בבואם למשמרת השביתה הקבועה לפני השער לראות את נציג האיגוד המקצועי עומד ליד בעל הבית ומפציר בפועלים לחזור לעבודה בלי הסכמת הוועד ובלי אסיפת פועלים.

פועלי "פרומין" שאלו ובצדק באילו תנאים נגמרת השביתה ובאילו תנאים תובעים מהם לחזור לתוך כותלי בית החרושת. נציג ההסתדרות הסתמך על הודעה שפורסמה בעיתון.

פועלי "פרומין" דחו בתוקף צורה זו של טיפול בשביתתם.

התביעה היא כי כל החלטה לא תתקבל בלי הסכמת ועד הפועלים ואסיפת הפועלים.

פועלי "פרומין" וועדי העובדים בגוש דן תובעים ממוסדות ההסתדרות לחזור בהם ולתמוך במאבק פועלי "פרומין" להחזרת כל הפועלים לעבודה, ובתוכם חמשת חברי הוועד. החזרה זו אינה יכולה להיות נושא לבוררות.

פועלי "פרומין" נחושה החלטתם להמשיך בשביתתם הצודקת.

אנחנו שוב פונים לכל ועדי הפועלים ולכל פועלי ישראל לתמוך במאבק פועלי "פרומין" בתמיכה כספית ובכל תמיכה אחרת.

את העזרה נא לשלוח לחשבון פועלי "פרומין", בנק הפועלים בני ברק, חשבון מס' 11-1155.

עד עכשיו הגישו את עזרתם לפועלי פרומין הוועדים הבאים:

אלקו, מרכבים, שמשון, צמרון, נירוסטה, מגן גולדמן, פרי סוכר, אורלי, פרימן, החברה הישראלית לטרקטורים, קראוס, קו, רפפורט, מכון בנין, שיניצקי, שריון, פלאלום, ויטה, דובק, אביק, עסיס נשר (דפוס), מפעלי צינורות רמלה, חוטון, עלית, אמקור, אוסם, קשת, אלד, סקלי הופמן, עולמית, ירדני, ליעור, מתלם, כפיר, חברה ישראלית לסיגריות (אסקוט), סקסוניה, יאיר, טחורש, צור.