ידידי היקר, קורא "מצפן"!

הנה כי כן מופיע גיליון מספר 6 של ירחוננו (אילו חובבי טקסים היינו, יכולנו להכריז על פתיחת חגיגות של "מחצית היובל"…). אתה מתעניין ודאי בשאלות פוליטיות ומניח אני כי הצלחת להבחין – לפחות בקווים כלליים, אנה מועדות פנינו. הנך עשוי להציג בפני עצמך – או בפנינו – כמה וכמה שאלות ענייניות כגון: מה רוצה חבורה זו בדיוק? מה כוחה? כיצד מתכוונת היא לפעול? מה תכלית הוצאת עוד עיתון אחד במדינה? ועוד שאלות משאלות שונות… במידה לא מעטה, תוכל לקבל תשובות לשאלותיך אלה – מעיון מעמיק במאמרים וברשימות שהופיעו עד עתה ב"מצפן". ברם, דבר אחד צריך שיהא ברור: הביטאון הזה לא הוקם כמטרה בפני עצמה, ואין לו כל יומרות להתמודד במישור המקצועי-עיתונאי עם ביטאונים אחרים הדומים לו בצורתו. "מצפן" הנו כלי, אם גם כלי חשוב, אשר הוקם על ידי אירגון ואשר נועד לשמש את מטרותיו של האירגון. אירגון זה, המקיים ומפיץ את "מצפן", קטן מאוד עדיין – קטן מאוד ביחס למטרות אשר הציב לעצמו.

אם התעניינותך בביטאוננו חורגת מתחום של "סתם התעניינות", היינו מייעצים לך כי תתקשר עימנו באמצעות תיבת הדואר אשר מספרה קבוע במסגרת בראש הגיליון.

רוצים אנו שתדע כי אוזננו כרויה לדברי ביקורת שליליים בדיוק כפי שהיא כרויה למחמאות ולדברי שבח. אנו נשמח מאוד אם תביע נכונות לסייע לנו ממשית בהפצת "מצפן" ובמימונו. אם ברצונך לשמוע עלינו מפינו באורח ישיר, תוכל בנקל להגיע לכך על ידי השתתפות באחד מחוגי "מצפן" – המתקיימים בקביעות בתל אביב ובירושלים. אם מכיר אתה מספר מסוים של חברים או ידידים – הרוצים, אף הם, לשמוע דברים מפי אחד מחברי המערכת – נשמח לבקר במקום ובשעה אשר תקבעו לפגישה ולשיחת היכרות איתנו.

שלום ולהתראות בגיליון הבא.