שוב מקבלים מנהיגי ההסתדרות החלטה להקפיא את השכר.

שוב מקבלים מנהיגי ההסתדרות החלטה מבלי לשאול את הפועלים, מאחורי גבם, ונגד האינטרסים שלהם.

בארצנו קיים מצב בלתי נסבל: כדי להגן על פרנסתם נאלצים הפועלים לנהל מאבק ושביתה נגד המנהיגים שלהם, נגד ה"איגוד המקצועי" שלהם.

כולנו מרגישים כי הדבר הדרוש ביותר הוא לשנות באופן יסודי את כל מבנה ההסתדרות. את חוקת ההסתדרות שנתקבלה בשנת תרפ"א, ולהפוך את ההסתדרות לאיגוד מקצועי נורמאלי.

לא ההנהגה תגיד לפועלים מה לעשות, אלא הפועלים יקבעו מה תעשה ההנהגה.

לא המנהיגים יקבעו איזו שביתה מותרת ואיזו שביתה אסורה, על כך יחליטו הפועלים עצמם.

עלינו לפעול לשינוי חוקת ההסתדרות. יש להכניס לחוקה סעיף הקובע כי אם אסיפת פועלים במקום עבודה מכריזה על שביתה – אזי השביתה חוקית. הנהגת ההסתדרות חייבת לתמוך בה ולהעמיד לרשותה את קרן השביתה.

קרן השביתה היא שלנו, היא מתקיימת על המיסים שמורידים ממשכורתנו, זכותנו להשתמש בה כאשר היא נחוצה לנו.

ועדי הפעולה הם הנציגים האמיתיים של העובדים, הם – ולא בקר, הם – ולא משל. במקום לדרוש ממנהיגי ההסתדרות לתמוך בתביעות ועדי הפעולה, צריך להפוך את ועדי הפעולה למנהיגי ההסתדרות.

אסור שוועדי הפעולה יתפזרו אחרי כל מאבק.

ועדי הפעולה צריכים להתארגן לגוף קבוע אשר ייאבק על השלטון בהסתדרות.

את העסקנים המקצועיים אשר שכחו את היום בו היו פועלים, אם היה פעם יום כזה, צריך להחליף בנציגי אמת ממקומות העבודה.

המאבק נגד הקפאת השכר הוא צודק.

בל יוחלט עלינו – בלעדינו.

אין שביתה "פראית" – פראית היא רק שבירת שביתה.

ועדי הפעולה – לשלטון בהסתדרות.

"מצפן"
עיתון פועלים
ת.ד. 8470 ת"א יפו
כרוז זה חולק על ידי פעילי "מצפן" ביום השביתה נגד הקפאת השכר, (25.12.62).