האם מוצדקת היתה פרישתם של המורים התיכוניים מהסתדרות המורים? האין בהקמת אירגון נפרד למורים התיכוניים משום צעד פלגני?

לצערנו, נוטה חלק גדול מציבור העובדים לקבל את גירסת הנהגת ההסתדרות, המאשימה את המורים התיכוניים בפלגנות ובחבלה במאבקם המקצועי של כלל המורים.

להאשמה זו אין כל יסוד. אי היענותה של הנהגת הסתדרות המורים להיאבק על סיפוק הדרישות הצודקות של המורים התיכוניים, היא שגרמה לקרע בציבור המורים. יבוא מי שיטען שעל המורים התיכוניים היה להיאבק בתוך הסתדרות המורים כדי לאלץ את הנהגתה להילחם על תביעותיהם? אך גם לטענה זו אין לה על מה שתסמוך.

למורים התיכוניים בעיות מיוחדות, נוסף לבעיותיהם של המורים היסודיים, וזכותם, כזכות כל עובד, להקים לעצמם איגוד מקצועי נפרד במסגרת ההסתדרות, שהנהגתו תיבחר על ידם ושיילחם על תביעותיהם. רק נציגים שנבחרו במישרין על ידי העובדים מעוניינים ומסוגלים להיאבק לסיפוק דרישותיהם.

הנהגת הסתדרות המורים, כמוה כהנהגת ההסתדרות הכללית, חדלה כבר מזמן לעמוד לימין חבריה. הנהגה זו אינה מורכבת מנציגי המורים במקומות העבודה, אלא מעסקנים מקצועיים המקבלים הוראות ממרכזי מפלגותיהם וברור שמהם לא תצמח הישועה. למסקנות אלו הגיעו המורים התיכוניים באספות שהתקיימו במקומות העבודה ובאספות המורים במחוזות השונים, בעת התסיסה הגדולה שפקדה את ציבור המורים התיכוניים לפני כ-4 שנים. המורים הביעו באספות אלה את מורת רוחם מעמדת מרכז הסתדרות המורים המתנכר לתביעות המורים בכלל והמורים התיכוניים בפרט. רובם ככולם השמיעו אז את הדעה שהמוצא היחיד הוא בהקמת אירגון נפרד למורים התיכוניים בתוך ההסתדרות הכללית. כך קם האירגון, אשר נציגיו נבחרים, עד היום, באורח דמוקרטי על ידי המורים עצמם במקומות העבודה ובאספות המורים בבתי הספר.

כבר מראשיתו, עם הכרזת "אי שיתוף הפעולה" הוכיח האירגון את עצמו כאיגוד מקצועי לוחם. מסיבה זו סירבה הנהגת ההסתדרות להכיר בו כבנציגות המורים התיכוניים ולכן נאלץ הארגון לפרוש מן ההסתדרות.

לאחר פרישתו, ניהל הארגון משא-ומתן ממושך עם משרד החינוך, להשגת שורת זכויות והטבות (קטנות אמנם) בשכר. המשא-ומתן נכשל עקב סיבות שעליהם נעמוד אחר כך. כשלון המשא-ומתן הביא להכרזת שביתה כללית שנסתיימה לאחר שהושגו חלק מהדרישות העיקריות.

מה היתה עמדת הסתדרות המורים ועמדת הנהגת ההסתדרות בימי מאבק המורים התיכוניים? בשעה שהתנהל המשא-ומתן עם הממשלה, פנה מרכז הסתדרות המורים למשרד החינוך והודיע שאם תיענה הממשלה לתביעות המורים התיכוניים, ישביתו הם את הלימודים בבתי הספר היסודיים.

למעשה ביקשו הם לצוד כמה ארנבות בירייה אחת: א) להעלות את יוקרתם שנפגעה בקרב ציבור המורים היסודיים, לאחר שקומץ קטן של מורים תיכוניים הראה מה אפשר לעשות כשישנה נכונות להיאבק. ב) לפלג את ציבור המורים ולהציג את המורה התיכון כאויבו של המורה היסודי וכאשם במצבו. ג) לאפשר לממשלה להתחמק מהיענות לדרישות המורים התיכוניים, מתוך לחץ, כביכול, של המורים היסודיים. אכן, סולידריות פועלית למופת! אמנם נכון הדבר שההתנגשות בין האירגון לבין הסתדרות המורים מפלגת את ציבור המורים ולכן תומכות מפלגות הימין באירגון. אך מי אשם בפילוג? על כך יעידו העובדות.

לעצם העניין – ארגון המורים התיכוניים תובע עוד היום את קבלתו להסתדרות בתור איגוד מקצועי נפרד.