הודעה לעיתונות

מטעם מרכז האירגון הסוציאליסטי בישראל ‒ מצפן

לאחר שפועלי הנמל בפיראוס, יוון, ובמלבורן, אוסטרליה, הודיעו שלא יטפלו במטענים מישראל ואליה, שלח מרכז מצפן לפועלים מכתבי עידוד וסולידאריות.

מרכז מצפן מצא לנכון לעשות זאת, כדי לחזק את ידי הפועלים היוונים והאוסטרלים נוכח הלחצים שהופעלו ומופעלים עליהם, לחצים הכוללים שימוש ציני וזדוני של האשמתם באנטישמיות.

להלן הנוסח המלא של שני המכתבים.

מכתב לפועלי הנמל בפיראוס

חברים יקרים,

החרם שאותו היטלתם על הטיפול באוניות ישראליות, במחאה על הפלישה הישראלית ללבנון, עורר כאן גל של תגובות נזעמות, כולל חרם מקביל על הספנות היוונית מצד פועלי הנמל הישראלים. בין היתר אתם מואשמים בכך שהמניע שלכם הוא ‒ אנטישמיות.

בשעה שאנו יודעים כי קיימת אנטישמיות ביוון, יחד עם צורות אחרות של גזענות, אין לנו שום ספק בכך שפעולתכם אינה מודרכת על ידי גזענות. להיפך, אנו יודעים שפעולתכם היא מחאה נגד פעולות המשטר הישראלי ומעשיו. מעשים שבעצמם אינם נקיים מגזענות.

הסולידאריות שהפגנתם עם הפלסטינים והלבנונים המותקפים היא דוגמא של סולידאריות פועלית בינלאומית. אנו מקווים שפועלי ישראל, המגיבים עתה בצורה כה חריפה נגדכם, ילמדו ברבות הימים להבין ולהצדיק את פעולתכם. לפועלים בישראל יש הלוא אינטרס חיוני במימוש זכותם של הפלסטינים להגדרה עצמית, כיון שהישראלים אינם יכולים לחיות כאנשים חופשיים כל עוד הם שולטים בפלסטינים.

אנו מחזקים את ידיכם בפעולתכם, אותה אנו רואים כתרומה חשובה למאבק בתוך ישראל נגד מדיניותה התוקפנית של הממשלה. למרות כל האכזבות והכשלונות בעבר, אנו מאמינים שהסולידאריות הפועלית היא התשובה ההולמת לפעולות של תוקפנות צבאית.

מכתב לפועלי הנמל במלבורן

שמחנו לשמוע על סירובכם לפרוק ולהעמיס אוניות ישראליות במחאה על הפלישה הישראלית ללבנון. מאחר שאנו נמנים על אותו מיעוט בישראל, אשר התנגד לפלישה מראשיתה, אנו רואים את פעולתכם כתרומה חשובה למאבקנו, כמו גם למאבק הפלסטינים למען זכויותיהם. בהתחשב בעובדה שממשלות המערב, רובן ככולן, תמכו למעשה בפלישה הישראלית, הרי קולה של דעת-הקהל הנאורה, ובראשה הפועלים, נגד הפלישה הוא בעל מישנה חשיבות.

רוב הפועלים בישראל תומכים במדיניות הממשלה. מיעוטם המתנגד לה מורכב בעיקר מפועלים פלסטינים. לפיכך, תגובתם של הפועלים הישראלים לפעולתכם היתה התלכדות סביב הממשלה דווקא. אולם, יש סיכוי כי בעתיד יכולה פעולתכם להראות לפועלים הישראלים כי הסולידאריות הבינלאומית של הפועלים היא כוח פוליטי חיובי וממשי.

אנו מודעים לעובדה שבמשך שנים אתם מסרבים לטפל באוניות דרום-אפריקאיות. בהחלטתכם לצרף את ישראל לחרם הזה הצבתם אותה, ובצדק, בשורה אחת עם בעל-בריתה, משטר האפרטהייד.

אנו יודעים גם, כי אינכם מתעלמים מבעיות חברתיות בארצכם שלכם. לדוגמא, אתם מתנגדים למדיניות הגזענית של ממשלת אוסטרליה כלפי האבוריג'ינים (צאצאי תושביה המקוריים של היבשת). אין לנו ספק שפעולתכם נגד הספנות הישראלית אינה גילוי של אנטישמיות, כפי שהציונים רוצים להציג זאת בוודאי, אלא היא פעולה נוספת שלכם נגד פעולות גזעניות.

אנו מקווים שחלקים נוספים של מעמד הפועלים האוסטרלי ילכו בדרככם. אנו מקווים גם, שהפועלים בישראל ילמדו להעריך את פעולתכם, וברבות הימים ילכו בעקבותיה.

בברכת סולידאריות,

מרכז האירגון הסוציאליסטי בישראל ‒ מצפן