המאבק נגד ההתנחלות בשכם ראוי לתמיכת כל שוחרי השלום והשוויון בין שני עמי הארץ!

נגד ממשלת ישראל!

נגד גוש-אמונים!

נגד הבריון הפאשיסטי אריאל שרון!

המנשלים, עוקרי הגפנים, הסוגרים את אוניברסיטת ביר-זית והיורים במפגינים בחלחול ‒ מכינים את המלחמה הבאה!

נתלכד כולנו במאבק למען השלום ‒

  • למען הכרה בזכותו של העם הערבי הפלסטיני להגדרה עצמית!
  • למען הכרה באש"ף כנציגו של העם הערבי הפלסטיני!
  • למען השוויון בין שני עמי הארץ: העם היהודי-ישראלי והעם הערבי-פלסטיני!

האירגון הסוציאליסטי בישראל ("מצפן")

יולי 1979