גילוי דעת זה התפרסם כמודעה ב"הארץ", 27 בדצמבר 1977.