דוגמאות של מה שנפסל:

תגובת מצפן, שפורסמה גם ככרוז