[נוסח דיגיטלי –
https://matzpen.org/1969-11-28/%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%aa-%d7%aa%d7%99%d7%90%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%90%d7%9c/]
הצעה להקמת ועדת תיאום – נובמבר 1969: העותק המצולם נשלח אל ראובן קמינר, איש שי"ח, והופיע במקור באתר "ארכיון השמאל הישראלי".