[נוסח דיגיטלי]
הצעה להקמת ועדת תיאום – נובמבר 1969: העותק המצולם נשלח אל ראובן קמינר, איש שי"ח, והופיע במקור באתר "ארכיון השמאל הישראלי".