בגלל המלחמה חל שיבוש בהופעתו הסדירה של "מצפן". גליון יוני שהיה מוכן כבר לפירסום, עוכב לרגל הגיוס הכללי והמלחמה, ולא יצא לאור. לאחר סיום הקרבות לא ראינו טעם להוציא גליון רגיל של "מצפן" והחלטנו להוציא במקומו גליון מיוחד שיוקדש כולו לגילויי דעת והצהרות שפירסם האירגון הסוציאליסטי הישראלי בתחילת המתיחות, ערב פרוץ המלחמה ולאחר סיומה. דברי הסבר לנסיבות הוצאתם של גילויי הדעת מצויים בדברים שהקדמנו להם בתוך הגליון. אנו מקווים שהחל בגליון הבא נחזור להוצאה סדירה של "מצפן" במתכונתו הרגילה.

יתכן מאוד שבשעה זו של "שיכרון לאומי" יישמעו דברינו ככפירה בעיקר. המערכה נגד השוביניזם והלאומנות, מכל צד שהוא, תהיה קשה ביותר. לכן מבקשים אנו מכל אוהדינו וקוראינו לסייע לנו בשעה זו, יותר מתמיד, בהפצת דברינו בציבור. העבירו את "מצפן" לידידיכם. אל תחששו מהשמעת דעתכם אפילו תהיו בודדים במערכה.