ביוזמת "מנהיגי הפועלים" מבית מדרשה של הקואליציה הממשלתית והנהגת ההסתדרות – הופך ה-1 במאי מיום של הפגנת כוח ליום "חג"!

יהי ה-1 במאי השנה יום של זעם ומאבק נגד מדיניות המכוונת ליצירת אבטלה המונית והורדת שכרם הריאלי של המוני העובדים! יום של התארגנות להקמת איגוד מקצועי אשר בו ישלטו נציגיהם הישירים של הפועלים.

אל יאמרו לנו שהורדת השכר תביא להבראת המשק – שכן לא ייתכן קיום עלעלי עצמאי למדינה קטנה, מבודדת משכניה. אף ה"עזרה" מבחוץ, אין בידה לשנות מצב זה מיסודו.

על כן, יש ללחום לא רק לשלום – אלא להשתלבות באזור!

אבטלה והורדת שכר הן תופעות המאפיינות את המשטר. אין להתגבר עליהן אלא על ידי הקמת משטר בו יאחזו העובדים את גורלם בידיהם.

יהפוך יום זה ליום מאבק למען אחוות עמלים – יהודים כערבים – ונגד משטר המתבסס על שנאה הדדית אשר סופה מלחמה.

בכוחות משותפים – ניאבק להקמת איחוד סוציאליסטי של ארצות האזור!

האירגון הסוציאליסטי הישראלי

ומערכת "מצפן"

1 במאי 1967