‏בגיליונות האחרונים של "אתגר" נשמעת קריאה להקמת מסגרת משותפת לכל הגופים השמאליים הבלתי-ציוניים, נוכח התדרדרות המשטר הקיים בזירה הפנימית ואי יכולתו למצוא קשר עם היסודות המתקדמים בחברה הערבית הסובבת אותנו.

אין לנו אלא לברך על הרעיון ולהושיט ידנו למען עשייתו ‏לדבר של ממש. למען האמת, חשבנו אנו כי תנועת הכוח החדש תהווה את אותה מסגרת. ואמנם היו לה, לדעתנו, נתונים אובייקטיביים טובים לכך. אלא ש[אורי] אבנרי מנע זאת ממנה מתוך נימוקים אישיים ופוליטיים שלא כאן המקום לפרטם.

תנועת הכוח החדש, אחרי ועידתה הראשונה, מתפתחת כתנועת אבנרי. לא כאן המקום לנתח אם טוב לה הדבר אם לאו. ברם, במתכונת זו לא תוכל בשום אופן לאכסן את שותפי החזית האפשריים, בתוכה, מבלי לאנסם לקבל את הנהגתו המוחלטת של אבנרי.

לכן, צורך השעה הוא להקים חזית כזו. אין מתאים יותר לייזום החזית המבוקשת, מאשר קבוצת האנשים המבטאת דעותיה בדו-שבועון "אתגר".

חזית כזו צריכה לכלול חוגים שמאליים במפ"ם; את תנועת הכוח החדש או חלקים ממנה; את הפעולה השמית; את הארגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן") וכן את שני זרמי התנועה הקומוניסטית בארץ, או חלקים מהם. יש להניח שבמהלך ההתרחשויות הפוליטיות והכלכליות בארץ, ימצאו רבים – מי כבודד ומי כחלק מקבוצה – את דרכם אל החזית הזו.

יש לכנס פורום שינסה לנסח את העקרונות המוסכמים על כל משתתפי החזית. החזית צריכה להיות בנויה כך שתהא אופרטיבית במידה מספקת, שתהא מסוגלת להחליט על פעולות ולבצען ביעילות. מאידך גיסא, אין היא צריכה למנוע ויכוח פנימי בין יסודות שונים על מסכתות שאינן מוסכמות אליבא דכולי עלמא. האנשים שיעמדו בראש החזית יהיו אמורים להקפיד על אתיקה נאותה באותם ויכוחים ועל שמירה על חופש הפעולה של הגופים השונים, בעניינים שמחוץ לתחום פעולתה של החזית.

מערכת "מצפן"