ב-29.10.66 ימלאו 10 שנים לפתיחת מלחמת סיני-סואץ. היום אין צורך להתאמץ להוכיח כי היתה זו מלחמה מזוהמת שמטרתה: הפלת משטרו של נאצר והמרתו במשטר ריאקציוני רקוב; החזרת תעלת סואץ לפיקוח צבאי ופיננסי של אנגליה וצרפת; סיפוח שטחים זרים למדינת ישראל. על קדושת מטרה נעלה זו הקריב השלטון את חייהם של כ-200 מחיילי צה"ל, והפך עשרות לנכי-עולם. אין בידינו נתונים מדויקים כמה חיילים מצריים ואזרחי הרצועה מצאו מותם במלחמה זו. ברם, היה זה מספר גדול בהרבה, כנראה, מאלה שנפלו בצד הישראלי.

כל הסיפורים בדבר היווצרות המגע המקרי בין ישראל לצרפת ולאנגליה, במלחמה, הופרכו מכבר. אין ספק שהפעילויות תוכננו ובוצעו תוך תיאום מלא.

מלחמת סיני-סואץ הוכיחה מעל לכל ספק כי ניצחון בקרב אינו הופך, אוטומטית, להישג מדיני. על אף היתרון שגילה צה"ל בחלק ניכר של הקרבות, נסתיימה המערכה בנסיגה טוטאלית כמה עשרות שעות אחרי הקראת איגרת בן-גוריון בשארם א-שייח' בדבר הקמת מלכות ישראל השלישית, מדן ועד יטבת.

מלחמת 1956 סימלה שיא של כיוון במדיניות הישראלית, אשר החל לבלוט בחריפות יתרה עוד בפברואר 1955, עם חדירת כוחות צה"ל לעזה. עוד קודם לכן התחולל "עסק הביש" במצרים. אם לגבי כוונות העסק הביש לא היו שליטי מצרים בטוחים בייזומם על ידי ממשלת ישראל ממש, הרי שלגבי פעולת פברואר 1955 לא היו כל ספקות.

פעולת פברואר 1955 נועדה לתרום תרומה ישראלית לשכנועה של מצרים להצטרף לברית בגדד, שהוכנה בקפידה על ידי ג.פ. דאלס. פעילות אוקטובר 1956 נועדה לשבור את הממשל המצרי ולהחזיר את צבאות אנגליה וצרפת לתעלה.

לגבי הכוחות המתקדמים בעולם הוברר לפתע כי "תעמולת הזוועה" האנטי-ישראלית בדבר היותה של ישראל מכשיר בידי מעצמות אימפריאליסטיות, החלה מאמתת את עצמה.

שלטונות ישראל מרבים להדגיש את המוצא הימי מאילת לים סוף כתוצאה מן המלחמה. ברם, שכר פתיחת מצרי טיראן יצא בהפסד כפול ומכופל בדמות שנוצרה לישראל בעולם כולו וברחבי אסיה ואפריקה במיוחד.

מלחמת סיני, יותר משפתחה את מצרי טיראן – סגרה הרבה לבבות, נמלים וקשרי גומלין אחרים בתחום המדינאות, הסחר והתרבות עם הכוחות המדיניים המתקדמים ביבשות אסיה ואפריקה, המנהיגים את עמיהם כיום או עתידים להנהיגם בזמנים הקרובים.

מצדדים שונים מזמזמים על אפשרות של התערבות צבאית ישראלית בסוריה. גם כאן, לכאורה, כדי למנוע הטרדות רצחניות מן התחום של הטריטוריה הסורית – אך למעשה, כדי לסייע לארצות הברית בהפלת המשטר הנוכחי בדמשק.