וחמדו שדות וגזלו, ובתים ונשאו, ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו (מיכה ב', 2)

להרעיב אדם ולהכותו על כי חטף מזון – מעשה שפל הנהו; למנוע באלף ואחת דרכים רשיונות בנייה ולהרוס בית שנבנה ללא רשיון, למען העניק קורת גג למשפחה מתרחבת – שפל הדבר באותה מידה.

לא למדוד אמות מוסר באנו, אלא לקבוע את שפלות המדיניות הנקוטה כלפי האוכלוסיה הערבית בישראל.

אנו תקווה כי עוד יבוא היום בו ידחפו הדחפורים את הפגר המצחין של הממשל הצבאי אל המזבלה. עד אז חובה על כל אדם מתקדם בישראל להתייצב אל מול הדחפורים ההורסים בתים בטירה ובישובים ערביים אחרים.