בפרלמנט הנוער התל אביבי שהתכנס לאחרונה באולם הישיבות של העיריה, דנו בשאלה אם השירות בצה"ל מפריע לקידום הקריירה של הצעיר הישראלי.

בין יתר ההחלטות שהועמדו להצבעה היתה אחת שזכתה לרוב מכריע.

צה"ל, נאמר באותה החלטה, הוא הגורם המחנך הראשון במעלה במדינה!

והנה רב-סרן בצה"ל שנהג בג'יפ, פגע באדם זקן. גם זה קורה. אם אותו רב-סרן אוסף את הפצוע על-מנת להשליכו בסימטה הסמוכה, אז הוא סתם פושע נתעב.

אבל אם אותו קצין בא וטוען שעשה את מה שעשה כדי לא לפגוע בקריירה הצבאית שלו, הרי יש בכך דוגמה חינוכית מוזרה מאוד.

י.מ., תלמיד, תל אביב