עזרה לעצורי "עלית" (
מתוך כרוז עצורי עלית)

 

נעצרנו בכיכר "עלית" ביום השביתה ב-28.3.62. שבתנו יחד עם רבבות פועלי ישראל נגד העלאת המחירים הגדולה, שפגעה ופוגעת קשה בנו ובמשפחותינו.

המשטרה, בהאשימה אותנו ובסדרה משפט ממושך, מתכוונת להרעיב אותנו, להפחיד את כלל ציבור הפועלים ולהרתיע אותנו ממאבק.

אנו בטוחים בצדקתנו ונגן על הזכות להיאבק בכל הדרכים החוקיות, כולל שביתה, למען קיום הוגן. רק במקרה אנחנו היושבים על ספסל הנאשמים, בחרו בנו כדי להפחיד אחרים, "למען יידעו וייראו".

לניהול המשפט ולהגשת עזרה כלשהי למשפחות הנזקקות מבינינו, דרוש כסף רב ואנו בטוחים שציבור הפועלים יגיש לנו עזרת אחים נאמנה. אנו פונים לוועדי העובדים, אנו פונים לכל פועל ופועלת – הגישו את עזרתכם. תרמו ל"קרן עצורי 'עלית'". תרומות נא לשלוח לבנק הדואר, חשבון מס' 45665, בשביל "קרן משפט עצורי 'עלית'".

בברכת חברים,
26 חתימות הנאשמים