רמי ליבנה

ויכוח בלונדון על נאומו של רמי ליבנה

אפריל 10, 1974

Free Palestine מפרסם את הנאום בלוויית דברי ביקורת, חברי ישר"ק (ועד הפעולה הישראלי המהפכני בחו"ל) משיבים.

רמי ליבנה מדבר – נאום הגנה של אסיר פוליטי (בהוצאת הרשימה הסוציאליסטית המהפכנית – ר"ס)

נובמבר 10, 1973

ביוני 1973 גזר בית-משפט מחוזי בחיפה על רמי ליבנה 10 (עשר!) שנות מאסר. זהו הנוסח המלא של נאומו בבית המשפט.

על עמדת רק"ח לגבי תוכנית רוג'רס – רמי ליבנה

ספטמבר 10, 1970

רק"ח מתעלמת מהמאבק הפוליטי והמזוין של התנועה הפלסטינית, ומקבלת את הגדרת מועצת הביטחון לשאלה הפלסטינית כ"בעיית פליטים".

על מיסים ונפלאות – יוסף תם (רמי ליבנה)

ספטמבר 10, 1970

לטובת מי מתנהלת המדיניות הכלכלית בישראל, ואת מי היא משרתת באמת.

על פטריוטיזם ומהפכנות – רמי ליבנה

יולי 10, 1970

תנאי המאבק הולידו בעולם התת-מפותח פטריוטיזם חדש, מהפכני, החורת על דגלו את אחדות כל המנוצלים והמדוכאים כנגד האימפריאליזם.

‏למען פרוגרמה משותפת במאבק המשותף – רמי ליבנה

אפריל 10, 1970

בעקבת החלטת החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין להיכנס לדו-שיח עם מצפן: אנו רואים את עצמנו כמי שכבר לוקחים חלק במאבק המשותף, אם כי בנפרד.

רעידת אדמה – יוסף תם (רמי ליבנה)

אפריל 10, 1970

16 מאבקי עובדים בתוך 20 יום הסתיימו ברובם בלא כלום, משום שנוהלו כל אחד בנפרד.

מתיבות דואר זרות: עובדות שהעיתונות הישראלית מעלימה מהציבור

מרץ 10, 1970

הטבח ברפיח: עדותו של סמנכ"ל אונרוו"א על הדיכוי הישראלי בשנה הראשונה של הכיבוש בגדה המערבית וברצועת עזה.

מיומן הכיבוש – הביא לדפוס: רמי ליבנה

מרץ 10, 1970

לקט פעולות דיכוי והתנגדות, 15.11.69–24.1.70. יותר מ-7,000 בתים נהרסו מיוני 67' ועד דצמבר 69'.

צו הגבלה למשטר – יוסף תם (רמי ליבנה)

אוגוסט 10, 1969

בעת שנמשך מאבקם של פועלי התפעול בנמל אשדוד למען הקמת מועצת ייצור משותפת לנמלי חיפה ואשדוד, פתחו הדוורים בשביתה והוחזרו לעבודה בתוקף צווי ריתוק.

‏אחד במאי 1969: ביפו השתוללות רק"חיסטית, בתל אביב השתוללות מק"יסטית – ר. ליבנה, ח. הנגבי, מ. דוד (רמי ליבנה, חיים הנגבי, דוד מוזס)

מאי 27, 1969

כלום יכולות להיות לקומוניסט ישר סיסמאות-שכנגד ל"הלאה הכיבוש" ול"השלטון לפועל"?

סכסוכי עבודה ומאבק מעמדי – יוסף תם (רמי ליבנה)

מאי 10, 1969

העלאת פריון העבודה בשירות הניצול המעמדי.

‏כסף, כסף, כסף – יוסף תם (רמי ליבנה)

מרץ 10, 1969

מחלקת ההסברה של המגבית היהודית המאוחדת מגייסת תרומות להקמת התנחלויות בשטחים הכבושים.

משטר הכיבוש נמאס – רמי ל. (רמי ליבנה)

ינואר 1, 1969

יש המתפלאים על כך שתושבי השטחים מסרבים לקבל כעובדה היסטורית נצחית את משטר הכיבוש הישראלי ה"הומאני". לקט דיווחים על פעולות התנגדות לכיבוש ומשמעותן.