משה מחובר

כבלי השיעבוד של האשה - משה מחובר

יולי 10, 1983

שוויון בין המינים אינו מצריך מהפכה סוציאליסטית, הוא אפשרי גם בקפיטליזם.

נציג אש"ף בפאריס בהלוויית איש "מצפן": "אלי לבל היה ידיד העם הפלסטיני"

אוקטובר 13, 1979

נציג אש"ף בפאריס בהלוויית איש "מצפן": "אלי לבל היה ידיד העם הפלסטיני" – הודעה לעיתונות, 13 באוקטובר 1979

אחרי ההסכם הישראלי-מצרי: נגד האוטונומיה - מאת משה מחובר

ספטמבר 10, 1979

אם תקום מדינה פלסטינית בשטחים, היא לא תהיה צמיחה טבעית של נבט האוטונומיה, אלא תוצאה של מאבק חריף נגד האוטונומיה.

האידיאולוגיה של המשטר הביורוקרטי - מ. מחובר (משה מחובר)

מרץ 10, 1979

האידיאולוגיה של המעמד הביורוקרטי השליט בברית המועצות - הסטליניזם - מהווה סילוף שיטתי של רעיונות המרכסיזם.

האם קיים סוציאליזם בסין? - מ. (משה) מחובר

נובמבר 10, 1977

השלטון בסין הוא ביורוקרטי, והמאבק בסין מתנהל בתוך הביורוקרטיה. מעמד הפועלים, עם או בלי האיכרות, אינו אוחז ברסן השלטון בסין, ולא יתכן סוציאליזם ללא שלטון העובדים, מאת מ.(משה) מחובר, ותגובתו של ע.(עודד) פילבסקי.

סוף דרכה של התנועה הלאומית במזרח הערבי - מ.(משה) מחובר ו-ע.(עמנואל) פרג'ון:

פברואר 10, 1977

תזות בדבר השפעת מלחמת האזרחים בלבנון והמעורבות הסורית על הדינמיקה של המזרח הערבי, וכן על אופי המאבק למען זכויות העם הפלסטיני בתקופה הקרובה.

ציונות, דיכוי לאומי וגזענות - משה מחובר

מרץ 10, 1976

סוגי האפליה והדיכוי הנהוגים בישראל כנגד הפלסטינים, ומקורם.

דו"ח מלא על שיחת איש "מצפן" עם נציג אש"ף בלונדון

נובמבר 10, 1975

דו"ח מלא על שיחת איש "מצפן" עם נציג אש"ף בלונדון, סעיד חמאמי (נובמבר 1975)

מכתב ל"חמסין" – מ. מחובר (משה מחובר)

יולי 10, 1975

המהפכנים שאינם נמנים עם חזית הסירוב אינם בהכרח "חסידי ההסדר".

החבר ג'ברא ניקולא 1912-1974 - מ. (משה) מחובר

אפריל 10, 1975

החבר ג'ברא ניקולא (1912-1974): מאמר הספד על חבר מצפן, שתרם לארגון תפיסה שלמה ועקבית של תהליך ההתנחלות הציונית ועל האחדות הכפולה של המהפכה הערבית, בזמן ובמקום

תשובה ל-"ישראלים בעד פלשתינה דמוקרטית, סוציאליסטית מהפכנית במסגרת מאשרק סוציאליסטי"

אפריל 10, 1975

מאת מריו אופנברג, אבישי ארליך, חליל טועמה, אלי לבל, משה מחובר ורפאל שפירא (התפרסם בגיליון "מצפן" מס' 73, מרץ-אפריל 1975)

ויכוח בלונדון על נאומו של רמי ליבנה

אפריל 10, 1974

Free Palestine מפרסם את הנאום בלוויית דברי ביקורת, חברי ישר"ק (ועד הפעולה הישראלי המהפכני בחו"ל) משיבים.

‏הסיבוב הרביעי – עמנואל פרג'ון ומשה מחובר

אפריל 10, 1974

מלחמת אוקטובר 1973 ותוצאותיה: התערערה אגדת הכוח הציוני הבלתי מנוצח (המאמר נכתב ב-4 בנובמבר 1973).

‏בוויכוח עם השמאל הציוני: על הציונות ועל דחליליה (חלק שני) – צמח (משה מחובר)

ספטמבר 10, 1973

מה שקבע את הצלת היהודים במלחמת העולם השנייה היתה עצירת התקדמותה של מכונת המלחמה ההיטלריסטית, לא הציונות.

מי אנחנו? – משה מחובר

ספטמבר 10, 1973

מצפן שייך לאגף השמאלי של המחנה המארכסיסטי, לאותו זרם הנמצא משמאל ללניניזם האורתודוכסי, משמאל לטרוצקיזם.

‏בוויכוח עם השמאל הציוני: על הציונות ועל דחליליה – צמח (משה מחובר)

מאי 10, 1973

הנחות היסוד המשותפות לציונות ולאנטישמיות, אדישותה של הציונות למאבק לשוויון זכויות ליהודים והתמקדותה ב"זכות" אחת: להגר, ורק לארץ ישראל.

אסכולה של זיופים - צ. פאר (משה מחובר)

מאי 10, 1973

הטרוצקיסטים משכתבים את תולדות "מצפן".

מהות המשטר בברית המועצות – מ. מחובר (משה מחובר)

ינואר 10, 1973

לא קפיטליזם ממלכתי, ולא צורת מעבר בין קפיטליזם לסוציאליזם, אלא שיטה ביורוקרטית בלתי קפיטליסטית לביצוע תיעוש ופיתוח ראשוניים, המקבילה לקפיטליזם מבחינה היסטורית.

מהות המשטר בברית המועצות – מ. מחובר (משה מחובר)

אוקטובר 10, 1972

עם התנוונות המהפכה הרוסית צמח בברית המועצות משטר חברתי חדש, משטר דיכוי שבו מתפקדת הביורוקרטיה כמעמד שליט.

פתרון הבעיה הפלשתינאית – רק בדרך מהפכנית! – אביטל (משה מחובר)

אוקטובר 10, 1972

תשובה ליגאל לביב: לקוות שהסדר בין המשטר הציוני למשטרים הערביים, בחסות האימפריאליזם, יוכל להבטיח את זכויותיהם של הערבים הפלסטינים, הרי זאת נאיביות גמורה.

  • עמוד 1 מתוך 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5