מנחם כרמי

במת ויכוח: מספר הערות על המצב הפוליטי הבינלאומי ובישראל – מ. עינב (מנחם כרמי)

מאי 10, 1969

למרות תלותה הכלכלית והפוליטית של ישראל בארצות הברית, ייתכנו חילוקי דעות בין הבורגנות הישראלית והבורגנות האמריקאית.

בצרפת: משבר כלכלי ומלחמת מעמדות – מנחם עינב (מנחם כרמי)

ינואר 1, 1969

בעקבות השביתה הכללית של מאי-יוני 68'.

לביקורת השמאל הישראלי המסורתי (כפי שהוא משתקף בחוברת "פראכסיס") – מנחם כרמי

אוגוסט 10, 1968

אין אנו צריכים לחשוש לבקר את משטרו של נאצר ולא את ברית המועצות.