ישראל שחק

שאלה פוליטית: מה זאת אמונה? - ישראל שחק

אפריל 10, 1980

מוולטייר ועד גוש אמונים.

על גזענות יהודית שמאלית ‒ מאת פרופ' ישראל שחק

מרץ 10, 1980

האם זה סוציאליזם, או שזה שוביניזם שעטוף במליצות סוציאליסטיות?

חזירים בבוץ - ישראל שחק

ספטמבר 10, 1979

במשטר דכאני במיוחד, האופוזיציה צריכה להעדיף פקידות "מושחתת", כלומר הפתוחה לשוחד, על-פני פקידות "ישרה" ויעילה.

ה"פוליטיקה" של אריסטו והמציאות הציונית - ישראל שחק

מרץ 10, 1979

השמאל הציוני בתפקיד "הדיקטטור הטוב" של אריסטו.

ציונות, גזענות וחופש הדיבור - ישראל שחק

אפריל 10, 1978

במת ויכוח - תגובות על מאמרו של פרד האלידיי, שהתפרסם בגיליון מס' 83: עלינו לשמור על חופש הדיבור וזכות הדיבור, של יריבינו לא פחות מאשר של עצמנו, אלא אם כן הם משתמשים בכוח

גזענותה של הציונות - ישראל שחק

פברואר 10, 1977

ארבעה תחומי אפליה נגד מי שאינו יהודי: הזכות לחיות, גאולת הקרקע, הזכות לעבוד, הזכות להיות שווה.

מפ"ם גילתה את אלוהים - פרופ' ישראל שחק

דצמבר 10, 1975

יעקב חזן מאמין ב"בורא עולם".

אל הקורא,

דצמבר 10, 1974

מסע הדיכוי בשטחים הכבושים, בעקבות הקמת החזית הלאומית הפלסטינית, הוליד את הפגנת הסולידריות הראשונה של ישראלים, בתוך הקו הירוק, שבה השתתפו גם תושבים מהשטחים הכבושים.

ראיון עם יו"ר הליגה לזכויות האדם, פרופ' ישראל שחק

דצמבר 10, 1974

רובינשטיין מחרף אותו, אבנרי מגדף אותו, מצפן מראיין את ישראל שחק

הציונות מכזבת: "הארץ היתה ריקה..."; האמת היא: עם שבניו נושלו ובתיו נהרסו – ישראל שחק

מאי 10, 1973

רשימת 384 כפרים ערביים שהיו קיימים עד 1948 בשטח מדינת ישראל בגבולות הקו הירוק, ונהרסו.

חובה יהודית או בגידה ביהדות - ישראל שחק

מאי 10, 1973

תרגום מאמרו של ישראל שחק, יו"ר הליגה לזכויות האדם, שהתפרסם ב"טיימס" הלונדוני (27.1.73)

צדק לצדיק – ישראל שחק, אברהם זלצ'ובר, משה מחובר

מאי 10, 1968

מחאת מרצים וסטודנטים באוניברסיטה העברית על מעצרו של הסטודנט מוחמד יוסוף צדיק בצו מעצר מינהלי.