יעקב טאוט

51 שנה למהפכה הסוציאליסטית הראשונה – יעקב (יעקב טאוט)

נובמבר 10, 1968

הגשמת הסוציאליזם, שהחלה במהפכת אוקטובר 1917, אפשרית רק בקנה מידה עולמי.

הקרמל נגד הסוציאליזם הדמוקרטי – יעקב (יעקב טאוט)

אוקטובר 10, 1968

בהונגריה, 1956, ובצ'כוסלובקיה, 1968, התייצבה האוכלוסייה כולה נגד הביורוקרטיה השלטת.

הערות ותגובות

אוקטובר 10, 1968

מן העיתונות הישראלית, ספטמבר 1968: הפוגרום נגד ערבים בתחנה המרכזית בתל אביב, התנחלויות חדשות, תוכניות חינוך מגמתיות ומדוע זכה שגריר ישראל בבון בכינוי "חזיר".

מרד הנוער באירופה: שלב חדש במאבק למען הסוציאליזם העולמי – יעקב (יעקב טאוט)

יוני 10, 1968

התמרדות הנוער באוניברסיטאות, ותנועות נוער סוציאליסטיות מהפכניות, יצרה חזית מאוחדת בין עמלי הראש והיד – מעל ראשיהם של מנהיגי המפלגות המסורתיות.

הרפובליקה הפדרלית הגרמנית בעולם הקפיטליסטי - יעקב (יעקב טאוט)

דצמבר 10, 1966

במובן מסוים התפתח באירופה קפיטליזם "לאומי" חדש, קפיטליזם אירופי, אך לא נמחקו הניגודים בין המעצמות האירופיות; החשש מצרפת דוחף את הבורגנות הגרמנית לברית הדוקה עם ארצות-הברית.

בעיית היהודים בעולם ובישראל - י.ט.(יעקב טאוט):

אוקטובר 10, 1966

הציונות אינה דואגת ליהודי העולם, אלא מתייחסת אליהם בהתאם לאינטרסים המדיניים הצרים שלה; מבחינה זו ישראל אינה תורמת להם, אלא מסכנת אותם.

ממשלת ישראל עומדת מאחורי כוחות השחור באיזור - י.ט. (יעקב טאוט)

יוני 10, 1966

בראש הכוחות החדשים ששר החוץ מהלל אותם עומד המלך פייסל, נציג אחד המשטרים המפגרים ביותר על כדור הארץ.

"טירוף ההיסטוריה" – י.ט. (יעקב טאוט)

יוני 10, 1964

ההמונים לא זרמו לישראל מפני שהנחילו מפלה לפאשיזם, אלא מפני שהאחרון עקר את שורשיהם בארצות שבהן חיו קודם. בעולם בלי פאשיזם היתה הציונות נשארת אוטופיה. מה שמונע את האינטגרציה של היהודים בחברות שבתוכן הם חיים זהו הריבוד המעמדי במערב והניוון הביורוקרטי בברית המועצות.

מפלגות: חזונו של חזן – י.ט. (יעקב טאוט)

מרץ 10, 1964

ההון הפרטי רוצה אמנם לאכול את "כור" ו"סולל בונה" ואת הקיבוצים, אבל זו תחרות קפיטליסטית טבעית, הרחוקה ממאבק בין סוציאליזם לקפיטליזם.