יהודה קופפרמן

שלוש השקפות על המהפכה – ק. יהודה (יהודה קופפרמן)

אוקטובר 10, 1967

הייחוד שבהשקפה הבולשביקית, בהשוואה לנארודניקים ולמנשביקים: את המהפכה הבורגנית ברוסיה ישלים הפרולטריון בברית עם האיכרות.

הערות לוויכוח על "העולם הזה" - ק. יהודה (יהודה קופפרמן)

מאי 10, 1967

אם אמנם "כל מי שיוצא נגד הציונות הוא בן בריתנו", האם עלינו לחפש בני ברית גם בקרב נטורי קרתא?

מכתב למערכת: תגובה על מאמרו של ק. יהודה על המהפכה התרבותית בסין

פברואר 10, 1967

אין זה ריאליסטי להתעלם מתנועה ממשית ולתמוך בתנועה הקיימת רק בדמיון. במקום לשלול את המהפכה התרבותית, צריך להכיר בצדדיה השליליים אך גם בכך שביסודה מונחת גישה חיובית.

המהפכה התרבותית בסין - ק. יהודה (יהודה קופפרמן)

ינואר 10, 1967

המהפכה התרבותית המירה את החינוך בקנאות זולה, ולדור הצעיר הוצעה שנאת הזרים כתחליף להעלאת התודעה המעמדית.

סן-דומינגו – ק. יהודה (יהודה קופפרמן)

מרץ 10, 1966

שוב הוכח כי אי אפשר להגן על הדמוקרטיה הבורגנית נגד ההמונים המהפכניים, אלא בשיטות הריאקציה: שקר, הונאה ואלימות. לקח דומה נלמד עכשיו גם באינדונזיה.

על מלחמת וייטנאם – ק. יהודה (יהודה קופפרמן)

דצמבר 10, 1964

היסודות הנפלאים הלוחמים בשורות הווייטקונג אינם קובעים את מדיניותו. מנהיגות הווייטקונג כפופה להאנוי, שאף היא קשורה למוסקבה או לסין.

תבוסה ללא תהילה (מהפכה ומהפכת-נגד בברזיל) – ק. יהודה (יהודה קופפרמן)

יוני 10, 1964

האופי המהפכני של מפלגה אינו נמדד בשכיחות ביקוריהם של מנהיגיה במוסקבה או בפקין, אלא בכך שהיא אומרת לפועלים את האמת, כולל העובדות הבלתי נעימות על ממשלה שמצטיירת כ"שמאלית", אך נמנעת מלהישען על כוחות השמאל ולכן מתמוטטת תחת הלחץ הראשון.

הפרשה האלג'ירית – ק. יהודה (יהודה קופפרמן)

נובמבר 10, 1963

פיצוץ ועידת האיגודים המקצועיים על ידי אנשיו של הנשיא בן בלה, שהצהיר בנאומו כי "על האיגודים המקצועיים לקבל על עצמם את המשמעת הלאומית".