יאצק קורון

‏ניסיונות לשבור את סולידאריות

יוני 10, 1981

קיצור תולדות המאבק למען איגודים מקצועיים עצמאיים, במכתב פתוח של יאצק קורון, ממייסדי הוועד להגנת הפועלים (קו"ר) ואחד הפעילים הבולטים של סולידאריות, אל פועלי המספנה בגדאנסק ואל כל פועלי אזור החוף הבלטי.

סולידאריות עם "סולידאריות"

יוני 10, 1981

תביעות הפועלים הפולנים – לזכות השביתה, לבחירות חופשיות, לביטול הצנזורה, לחופש הדיבור וההתארגנות, לשחרור כל האסירים הפוליטיים ולביטול זכויות-היתר של אנשי השלטון – אינן "תכסיס אימפריאליסטי". אלה הן תביעות אלמנטאריות (מתוך כרוז שחולק בעת הפגנת "מצפן" מול משרדי המפלגה הקומוניסטית בתל אביב, 25 באוגוסט 1980)

הפרוגרמה של האופוזיציה הפולנית – יאצק קורון וקארול מודזלבסקי

אוגוסט 10, 1969

פרק ה', המשבר הכלכלי של השיטה הביורוקרטית.

הפרוגרמה של האופוזיציה הפולנית – יאצק קורון וקארול מודזלבסקי

ינואר 1, 1969

פרק ד': מקורו של המשטר הביורוקרטי בפולין.

הפרוגרמה של האופוזיציה הפולנית – יאצק קורון וקארול מודזלבסקי

נובמבר 10, 1968

מטרות הייצור השונות בחברה הנשלטת על ידי הביורוקרטיה, לעומת חברה הנשלטת על ידי השכבה הטכנוקרטית או על ידי מעמד הפועלים.

הפרוגרמה של האופוזיציה הפולנית – יאצק קורון וקארול מודזלבסקי

אוקטובר 10, 1968

פרק ג' של המכתב הגלוי – המטרה המעמדית של הייצור.

הפרוגרמה של האופוזיציה הפולנית – יאצק קורון וקארול מודזלבסקי

יולי 10, 1968

(חלקו השני של פרק ב'): מצב המעמד העובד, שכר העבודה וחלוקת התוצר העודף מוכיחים כי בפולין שורר משטר של ניצול מעמדי.

הפרוגרמה של האופוזיציה הפולנית – יאצק קורון וקארול מודזלבסקי

יוני 10, 1968

פרק א', שלטון הביורוקרטיה; פרק ב', שכר, תוצר עודף וקניין. השנה (1968), עם חידוש המאבק הפוליטי בפולין, שוב הושלכו מחברי הפרוגרמה לבית הכלא.

ויכוחים בעצרת סטודנטים

מאי 10, 1968

כרוז שחילקו אנשי מצפן בעצרת הזדהות של הימין באוניברסיטה העברית עם הסטודנטים בפולין, הנאבקים נגד המשטר הביורוקרטי הנושא את שם הסוציאליזם לשווא.

הפרוגרמה של האופוזיציה הפולנית – יאצק קורון וקארול מודזלבסקי

מאי 10, 1967

המשך תרגום הפרק העשירי: המשטר הביורוקרטי מזוהה במערב עם הסוציאליזם, לשמחת הקפיטליסטים. לכן, מול הקנוניה בין הביורוקרטיה הבינלאומית לבין הבורגנות האימפריאליסטית הבינלאומית, יש להעלות את הסיסמה ההיסטורית: "פועלי כל הארצות התאחדו!"

הפרוגרמה של האופוזיציה הפולנית – יאצק קורון וקארול מודזלבסקי

אפריל 10, 1967

חלק נוסף מתוך הפרק העשירי של "המכתב הגלוי אל המפלגה": איגוד מקצועי, משטרה וצבא, החקלאות.

הפרוגרמה של האופוזיציה הפולנית – יאצק קורון וקארול מודזלבסקי

פברואר 10, 1967

מכתב גלוי שבו ניתחו מחבריו את המשטר בפולין וביתר ארצות מזרח אירופה, ובשל הפצתו הוצאו מהמפלגה הקומוניסטית ונידונו לשלוש שנות מאסר (תרגום החלק הראשון של הפרק העשירי).