ויטוריו וולטרה

מועמד לנשיאות צרפת: מסייה "איקס" – ו. יחיאל (ויטוריו וולטרה)

מרץ 10, 1964

האם קיים מועמד אמיתי שיתמודד מול דה-גול בבחירות לנשיאות צרפת?

פילוג מפלגת נני – ו. יחיאל (ויטוריו וולטרה)

פברואר 10, 1964

הצטרפות הסוציאליסטים לקואליציה באיטליה הביאה לפילוג במפלגתם. השמאל העריך שבלחץ הרחוב אפשר להשיג יותר מאשר באמצעות ישיבה בממשלה.

מאבק הכושים בארצות הברית – ו.י. (ויטוריו וולטרה)

יולי 10, 1963

בתוך שבועות של הפגנות אלימות הושג מה שלא השיגו עשרות שנים של מאבק "תרבותי".

לקראת מפנה בצרפת? – ו.י. (ויטוריו וולטרה)

יולי 10, 1963

בניגוד לתחזיות, קומוניסט שנתמך על ידי השמאל זכה בבחירות משנה, מועמד הגוליסטים הובס.

דרום אפריקה לקראת התפוצצות – ו. יחיאל (ויטוריו וולטרה)

יולי 10, 1963

הכוחות המתקדמים מגיעים להכרה כי פתוחה לפניהם רק דרך המאבק המזוין.

"ההצבעה האדומה" באיטליה – ו. יחיאל (ויטוריו וולטרה)

יוני 10, 1963

ניסיון הדמו-נוצרים להקים קואליציה עם הימין הקיצוני עורר תגובת-נגד שמאלית.

מנדס-פראנס מתכנן את הרפובליקה השישית - ו. יחיאל (ויטוריו וולטרה)

מרץ 10, 1963

לצד הפרלמנט הרגיל,מציע מנדס-פראנס הקמת פרלמנט של ארגונים כלכליים – איגודים מקצועיים, איגודי תעשיינים, איכרים ועוד.

העלאת שכר: לטובת המדינה – ו. יחיאל (ויטוריו וולטרה)

דצמבר 10, 1962

השכיר הישראלי הוא גם צרכן והקטנת הכנסתו עלולה לצמצם את הצריכה ולהאיט, ואף לעצור, את התפתחות המשק.

האיגוד המקצועי בשוק המשותף - ו. יחיאל (ויטוריו וולטרה)

נובמבר 21, 1962

רוב האיגודים באירופה טרם הבינו כי במצב החדש מן ההכרח שהמאבק המקצועי יקבל צורה והיקף כלל אירופיים.