הרצל שוברט

שלום עכשיו: טוב שלום מארץ ישראל השלמה, ואם אפשר – טוב שלום וארץ ישראל השלמה – ה. שוברט (הרצל שוברט)

ינואר 10, 1981

עמדותיה של תנועת שלום עכשיו כפי שהן עולות מפרסומיה.

כיבוש הנגב 1979 - ה. שוברט (הרצל שוברט)

מרץ 10, 1979

מהכיבוש של 1948 ועד הסיירת הירוקה, תולדות נישול הבדואים.

הרואים צל הרים כהרים ‒ הרצל שוברט, גיורא נוימן

דצמבר 10, 1976

המאבק האנטי-ציוני בישראל אינו עוד סתם מאבק אחד ברשימה ארוכה של מאבקים חלקיים. סיסמאות אנטי-ציוניות קוראות תגר על הבסיס הרעיוני והמעשי שעליו בנויה החברה הישראלית והחיה הפוליטית הנקראת "מדינת ישראל". מי שחושש שדרישה לשים קץ לאפליה בין יהודים לערבים בישראל עלולה להפיץ אשליות שאפשר לבטל את האפליה מבלי לשנות את המשטר, לוקה בטעות.