ג’ברא ניקולא

המהפכה והבעיות הלאומיות במזרח הערבי – א. סעיד (ג'ברא ניקולא) ומ. מחובר (משה מחובר)

יוני 10, 1972

האיחוד הערבי לא יתכן מבלי הפלת המעמדות השליטים, הבעיה הפלסטינית תוכל לבוא על פתרונה רק במהפכה סוציאליסטית כל-ערבית, ובמסגרת מזרח ערבי סוציאליסטי מאוחד, שבו תוכר זכותם להגדרה עצמית של הציבורים הלאומיים הלא-ערבים: הכורדים בעיראק, הדרום-סודאנים והיהודים הישראלים.

המאבק הפלסטיני והמהפכה במזרח התיכון - א. סעיד (ג'ברא ניקולא) ו-מ.(משה) מחובר

אוגוסט 10, 1969

הנוסחה המצטמצמת לעניין הפלסטיני בלבד נובעת מאורח מחשבה רפורמיסטי, המחפש פתרונות חלקיים בתוך המסגרת של התנאים הקיימים באיזור. באופן מעשי ניתנים פתרונות חלקיים למימוש רק על ידי פשרה עם האימפריאליזם והציונות.

הנאצריזם לאן - א. סעיד (ג'ברא ניקולא)

אוקטובר 10, 1967

זהו משטר בונפרטיסטי זעיר-בורגני המתנדנד בין הבורגנות וההמונים ומבחינה חברתית נשען על הטכנוקרטים, היסודות הזעיר-בורגניים, האיכרים האמידים, והשכבות העליונות של הפועלים ועובדי הצווארון הלבן.

הערות להערות - א.ס. (ג'ברא ניקולא)

אפריל 10, 1967

המשך לוויכוח על זהותה החברתית של תנועת העולם הזה - תנועה ניאו-ציונית, לאומנית עברית, זעיר בורגנית.

על ההתפתחות הכלכלית והחברתית במצרים – א. סעיד (ג'ברא ניקולא)

פברואר 10, 1965

הלאמות, הרחבת הדמוקרטיה ומהפכה תעשייתית מצעידות את מצרים קדימה, אבל הבעיה המרכזית מצויה באזורי הכפר שבהם מתגוררים רוב האזרחים. הרפורמה האגררית המוגבלת לא הרסה את מבצריהם של הגורמים האנטי-מהפכניים.

עדן, בריטניה וישראל – א. סעיד (ג'ברא ניקולא)

יוני 10, 1964

בבריטניה מתחילים לשקול את חשיבותה של עדן לעומת האבידות וההוצאות הצפויות במאבק נגד המורדים, אך בממשל הישראלי אין ספקות, הוא תומך בהמשך השליטה הבריטית בעדן בלי הסתייגות.

הכורדים: הצעד הראשון; ניצחון לתנועה האנטי-אימפריאליסטית בעולם הערבי – ג'. ניקולא (ג'ברא ניקולא)

מרץ 10, 1964

נפילת שלטון הבעת בעיראק הביאה להפסקת המלחמה הטמאה נגד העם הכורדי הלוחם על זכויותיו הלאומיות.

תמיכה בכורדים, מדוע? – א. סעיד (ג'ברא ניקולא)

אוקטובר 10, 1963

המרד הכורדי בעיראק אינו מכוון נגד ההמונים הערבים, הלוחמים גם הם למען חרותם, אלא נגד הכוחות המדכאים את ההמונים הערבים והכורדים גם יחד.

הלקח העיראקי: שיעור יקר – א. סעיד [ג'ברא ניקולא]

מרץ 10, 1963

במקום לגייס את ההמונים למאבק מעמדי, במקום להעלות את סיסמת ההגדרה העצמית לעם הכורדי, והאיחוד הלאומי לעם הערבי, העדיפו הקומוניסטים לשתף פעולה עם הבורגנות, ודרשו ממשל-בית לכורדים במסגרת רפובליקה עיראקית עצמאית.