אריה פינקלשטיין

גושפנקה לסרטן – אריה פינקלשטיין

יולי 10, 1983

תחקיר על נזקי האסבסט בישראל, שימושיו ותחליפיו.

שקרים מסוכנים – אריה פינקלשטיין

יולי 10, 1983

תחקיר על נזקי האסבסט בישראל, שימושיו ותחליפיו (נספח ל”גושפנקה לסרטן”)

המילכוד: סכנת אבטלה או סכנת מוות – אריה פינקלשטיין

יולי 10, 1983

תחקיר על נזקי האסבסט בישראל, שימושיו ותחליפיו (נספח ל”גושפנקה לסרטן”)

הכבלים הכפולים של האשה – אמירה ג. (גלבלום), אריה פ. (פינקלשטיין) ואודי ס. (סיבוש)

יולי 10, 1983

תשובה למשה מחובר: התנועה הפמיניסטית מערערת על הסדר החברתי הקיים.

הלאה הפולשים – אריה פינקלשטיין

ינואר 10, 1981

ניתוח המעורבות הצבאית של ברית המועצות באפגניסטן.

הבטחה ציונית – אריה פינקלשטיין

אפריל 10, 1980

נישולו של חוסיין אחמד שתווי על-ידי קיבוץ פרוד.

נשים וגברים: “דו-קיום בשלום” – אריה פינקלשטיין

ספטמבר 10, 1979

מהפכן אינו יכול להישאר שמרן בחייו האישיים, ולהסתפק בהסכמה תיאורטית לתביעה לביטול האפליה בין המינים.

איראן: מט לשאח – אריה פינקלשטיין

מרץ 10, 1979

האופוזיציה, שבה ממלאת ההנהגה הדתית תפקיד-מפתח, מאוחדת בתביעותיה העיקריות לדמוקרטיזציה. עתה מתחיל המאבק על השלטון.

סוציאליזם וחופש הביטוי – א.(אריה) פינקלשטיין

אפריל 10, 1978

במת ויכוח – תגובות על מאמרו של פרד האלידיי, שהתפרסם בגיליון מס’ 83: כל הנסיונות של מהפכנים למנוע מגזענים במות ציבוריות מעידים על הונאה עצמית; במקום לחשוף את האידיאולוגיה הגזענית הם מנסים להרחיקה מעיניהם.

תמורות חברתיות בחברה הפלסטינית בישראל והשפעתן על מעמד האשה – א.(אהוד) עין-גיל ו-א.(אריה) פינקלשטיין

מאי 29, 1977

חיזוק מעמד החאמולה בעקבות 1948 וההתנגדות הפלסטינית לערכים הליברליים של המערב, שזוהו עם הציונות, עיכבו את השתחררותן של הנשים מהמסורות הכובלות.

מלחמת האזרחים בלבנון – אריה פינקלשטיין

מרץ 10, 1976

לא מאבק בין נוצרים למוסלמים, אבל גם לא מאבק לשינוי חברתי מהפכני.

להיות עם חופשי – פ. אריה (אריה פינקלשטיין)

מרץ 10, 1976

ההסתה בעיתונות הישראלית בעקבות הקרנת סרטו של שמעון לוביש, “להיות עם חופשי”, באוניברסיטת חיפה.

הדמוקראטיה בפעולה – א. כרמלי (אריה פינקלשטיין)

יולי 10, 1975

התנכלויות המשטרה בחיפה לנסיונם של אנשי שמאל ואנטי ציונים לממש את חופש הביטוי שלהם.