אריה בובר

סיפורה של מהפכת-נגד בבוליביה – א. בובר, י. מנדלצוויג (אריה בובר וישראל מנדלצוויג)

דצמבר 10, 1971

המיליציות הפועליות שהוקמו בחיפזון וחומשו בנשק דל לא הצליחו למנוע את ניצחון הצבא.

אמריקה הלטינית: מגמות וסיכויים – אריה בובר ודוד מוזס

ספטמבר 10, 1970

הבורגנות הדרום אמריקאית איננה מסוגלת ללכת בעקבות הבורגנות הצרפתית בימי המהפכה, משום שאיננה תוצרת של התפתחות כלכלית, מדינית ורעיונית עצמאית. היא תלויה ברמ"ח איבריה באימפריאליזם, ונעדרת יוזמה, הון ועניין במהפכה.

ישראלי אנטי-ציוני בארצות הברית – ר. לנגסטון

ספטמבר 10, 1970

קטעים מראיון ב"מיליטנט" עם אריה בובר, חבר מצפן: השאלה הממשית ליהודים בישראל היא – כיצד הם עתידים להתקיים כמיעוט קטן במזרח תיכון ערבי עצום.

משבר הזהב – א. בובר (אריה בובר)

מאי 10, 1968

חוסר האמון במאזן התשלומים של ארצות הברית, בשל מלחמת וייטנאם, גרם לבריחה מהדולר ולבהלה לזהב.