אמירה גלבלום

הכבלים הכפולים של האשה - אמירה ג. (גלבלום), אריה פ. (פינקלשטיין) ואודי ס. (סיבוש)

יולי 10, 1983

תשובה למשה מחובר: התנועה הפמיניסטית מערערת על הסדר החברתי הקיים.

יבוטל מוסד המשפחה - אמירה ג. (אמירה גלבלום)

ינואר 10, 1981

תפקידו הכלכלי והאידיאולוגי של מוסד המשפחה בשירות הקפיטליזם.

עימות רק"ח-מצפן על דפי "במרחב"

ספטמבר 10, 1979

מכתבים למערכת "במרחב": דובר רק"ח טוען כי שינוי בעמדת מצפן הביא להסכמת מפלגתו לשתף את הארגון בהפגנת ה-1 במאי; אמירה גלבלום משיבה בשם מרכז מצפן: התפנית אינה בעמדת מצפן, אלא בעמדת רק"ח.

שחרור האשה והמאבק המהפכני – אמירה (אמירה גלבלום)

ספטמבר 10, 1979

קווים להתפתחות הפמיניזם במערב, מסוף התקופה הפיאודלית ואילך; הפמיניזם בין הליברליזם הבורגני לסוציאליזם.