אהרון בכר

על המוביל – אהרון בכר

מרץ 10, 1964

גם אם תוכנית המוביל הארצי כדאית מכל הבחינות, דבר המוטל בספק, היא עשויה להתנקם בסופו של דבר בישראל, משום שהיא מרחיקה את השלום באזורנו בצעד אחד.

ידידי הקורא – אהרון (אהרון בכר)

יוני 10, 1963

תזכורת משביתת הימאים ועניינים נוספים.

הסתדרות: פחדנים – א. בכר (אהרון בכר)

אפריל 10, 1963

הצעה להקים רשימה אל-מפלגתית לשינוי חוקת ההסתדרות, על רקע הניסיונות לדחות את מועד הבחירות להסתדרות.

מה העניינים כאן? – א. בכר (אהרון בכר)

מרץ 10, 1963

כשתביעותיהם של נושאי הרעיונות המהפכניים מצטלבות עם דרישות העם, או אז מתמוטטת המערכת החברתית הישנה ומשטר חדש בא לעולם.

אפרטהייד – א. בכר (אהרון בכר)

ינואר 10, 1963

בלעגו לערבי, אין בן עדות המזרח לועג אלא לעצמו, למנהגיו, לתרבותו, לשפת אמו. סיווג גזעני של בני אדם לפי מוצאם יתנקם בסופו של דבר גם בעדות המזרח.

ביטחון: דוקטרינה ללא מדיניות – א. טוראי (אהרון בכר)

דצמבר 10, 1962

צה"ל אימץ את הדוקטרינה הצבאית הפרוסית-גרמנית, ואילו ההנהגה הפוליטית מתאימה את מטרות המלחמה להישגי הצבא בשטח.