May 1st demonstration, Tel Aviv 1979

 Matzpen’s bloc in the 1979, 1st May demonstration in Tel Aviv

הגוש של מצפן בהפגנת 1 במאי 1979 בתל אביב
كتلة متسبين في مظاهرة أول أيار في تل أبيب ١٩٧٩