דפים אדומים מס’ 4

דפים אדומים: עמדתנו בשאלה הלאומית

ינואר 10, 1978

דפים אדומים: עמדתנו בשאלה הלאומית, 1978: תוכן העניינים

סיכום עמדתנו בשאלה הלאומית

ינואר 10, 1978

סיכום עמדתנו בשאלה הלאומית – ינואר 1978

ציונות, דיכוי לאומי וגזענות - משה מחובר

מרץ 10, 1976

סוגי האפליה והדיכוי הנהוגים בישראל כנגד הפלסטינים, ומקורם.

עקרונות יסוד

דצמבר 10, 1973

עקרונות היסוד של מצפן התקבלו ב-1973, ותוקנו באוגוסט 1978.