About eingil

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far eingil has created 834 blog entries.

חפרפרת – עיתון הנוער של "מצפן"

2013-09-22T08:28:22+03:00ינואר 10, 1971|קטגוריות: גיליון-57: ינואר 1971, מאמרים, מסמכים|תגיות: , , , , , , , , , |

למה נחוץ עיתון נוער, הגירוש מבית הספר, שטח משוחרר (לקט ידיעות), שאלה לשר החינוך, המילים שולטות בתודעה.

דברי תשובה ללאמברטיסטים – א.ש. אלכסאנדר (משה מחובר)

2013-09-16T08:33:41+03:00ינואר 10, 1971|קטגוריות: גיליון-57: ינואר 1971, מאמרים|תגיות: |

בתנאים הנוכחיים אין סיכוי לכך שמאבקו של מעמד הפועלים הישראלי יקבל אופי מהפכני, ולכן יש להעמיד בראש סדר העדיפויות את המאבק הפוליטי נגד הציונות.

על דמוקרטיה פרולטארית – עודד פילבסקי

2013-09-14T22:37:09+03:00ינואר 10, 1971|קטגוריות: גיליון-57: ינואר 1971, מאמרים|תגיות: |

לנין, שכמה מרעיונותיו הם מופת של חשיבה מהפכנית, היה גם חסיד הצנטרליזם הנוקשה, אשר הוליד מימשל עריץ שלא היסס לדכא באכזריות מהפכנים שהעלו סיסמאות שהיו לניניסטיות מובהקות עד 7 בנובמבר 1917.

חדש וישן במחשבה הסוציאליסטית – משה מחובר

2013-09-18T18:51:37+03:00ינואר 10, 1971|קטגוריות: גיליון-57: ינואר 1971, מאמרים|תגיות: |

כיצד מתמודדים סוציאליסטים מהפכנים (טרוצקיסטים, ניאו-אנארכיסטים וניאו-מרכסיסטים) עם הצלחות הקפיטליזם במערב והיווצרות משטר ניצול מסוג חדש בברית המועצות.

האופי המעמדי של החברה הישראלית – ע. אור ומ. מחובר (עקיבא אור ומשה מחובר)

2020-09-08T13:21:23+03:00ספטמבר 10, 1970|קטגוריות: גיליון-55: אוגוסט-ספטמבר 1970, מאמרים|תגיות: , |

חברת מהגרים, חברת מתנחלים, חברה בעלת זכויות יתר, שבה ההרכב המעמדי חופף במידה רבה להרכב העדתי והמעמד השליט מורכב מביורוקרטיה של השמאל הציוני כשותף הבכיר והבורגנות בתפקיד השותף הזוטר.