Archives

יולי 10, 1983

פברואר 1, 1983

דצמבר 8, 1982

נובמבר 2, 1982

זכות השיבה לשארית הפליטה

2018-02-18T15:45:33+03:00נובמבר 2, 1982|קטגוריות: כרוזים|

הפליטים הפלסטינים תושבי מחנות הפליטים סברה, שתילה ועין-חילווה, שנותרו בחיים אחרי הטבח וההפצצות, מצאו עצמם שוב, בפעם המי יודע כמה, בעירום ובחוסר כל וללא קורת גג מעל לראשם. יש להכיר בזכותם לחזור למולדתם, ויש להילחם למען תוגשם זכות זו.